Aan        : het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 4 juni 2014

Betreft: vervolgvraag bereikbaarheid Delft ivm afsluiting afritten ivm files richting Ikea

Geacht college,

Op 27 januari 2014 hebben wij u schriftelijke vragen gesteld in verband met filevorming bij de afritten richting Ikea op Rijksweg 13. Op 24 februari 2014 (uw kenmerk 1564592) heeft u onze vragen beantwoord.

In uw beantwoording geeft u aan, dat de recente afsluitingen nader geanalyseerd zullen worden. Op 5 februari 2014 heeft wethouder Junius hierover met Ikea gesproken.  U gaf aan dat binnen twee maanden de resultaten van de aangekondigde analyse worden verwacht.

Op Hemelvaartsdag (29 mei 2014) was er wederom een probleem bij bedoelde afritten en was er weer filevorming, waardoor afritten afgesloten werden. Het is ons overigens niet bekend of dit ook heeft geleid tot problemen met betrekking tot de bereikbaarheid van de camping in de Delftse Hout.

Graag vernemen wij van u wat de resultaten van de aangekondigde analyse zijn (inmiddels zijn ruim twee maanden verstreken) en welke oplossingen gevonden zijn om nieuwe afsluitingen in de toekomst te voorkomen.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman