Zowel in 2006 (WK Voetbal) als in 2008 (EK Voetbal) nam Stadsbelangen het initiatief voor het indienen van een motie in de raad om tijdens de voetbalevenementen grote schermen toe te staan in stad. Voetbal, zeker als het gaat om het Nederlands elftal, zorgt meestal voor een enorm bindend karakter tussen jong en oud ongeacht afkomst. Ook nu weer tijdens het WK Voetbal merk je dat. Mooi om te zien!

In 2008 steunde een grote meerderheid van de raad de motie van Stadsbelangen. Dit geheel tegen de wens in van het college destijds. Tijdens de groepswedstrijden in 2008 ging het goed en was het één groot feest. Vooral op de Beestenmarkt. Tijdens de wedstrijd tegen Rusland ging het helaas toch mis. Delft kwam landelijk negatief in het nieuws.

Binnen de fractie heeft Stadsbelangen in juni besproken om tijdens de raadsvergadering wederom een motie in te dienen. Maar nadat wij informatie hadden ingewonnen bij diverse horecazaken bleek dat er geen belangstelling was voor grote TV schermen.  Men koos liever voor schermen in de horecagelegenheid zelf en zat niet te wachten op een negatieve herhaling van 2008.

De afgelopen wedstrijden van het Nederlands elftal heb ik in de kroeg in de binnenstad gezien. Een waanzinnige sfeer en gezellig. Na afloop van de wedstrijden heb ik een geweldige sfeer in de stad aangetroffen met al die oranje gekleurde mensen. Vrijwel geen wanklank te bekennen. Zo zou het ook moeten zijn als je kiest voor grote schermen in de openlucht. Maar de praktijk wijst uit dat dit tot grote risico’s kan leiden. Den Haag was daar afgelopen dinsdag weer een voorbeeld van. Natuurlijk is het altijd maar een relatief kleine groep mensen die bewust de orde verstoort en dat kennelijk leuk vindt. Dat komt overigens niet alleen bij voetbal voor.

Je kunt roepen dat je zo’n kleine groep toch ‘gemakkelijk’ aan moet kunnen pakken. Dat lijkt op zichzelf niet onlogisch. Dat vond en vindt Stadsbelangen ook. Maar als dat allemaal zo simpel was, dan waren bij voetbal- en andere evenementen nooit ordeverstoringen aan de orde. De praktijk is helaas anders. De trieste balans van deze tijd is dat als men een kleine groep raddraaiers wil aanpakken, de hele massa zich tegen politie en hulpverleners keert. Daarom heeft Stadsbelangen er nu niet voor gekozen om in juni 2010 een motie in te dienen. Geen enkele fractie trouwens. Vreemd dat er nu een oproep wordt gedaan, terwijl de raad met zomerreces is. Dat geeft te denken. Men schept er bovendien genoegen in om de beslissing van het college, om geen grote TV schermen toe te staan, ongenuanceerd en volkomen ten onrechte in het persoonlijke te trekken. Wat zouden diezelfde lieden roepen als het toch mis zou gaan? Gemakkelijk om aan de zijlijn te roepen, terwijl je geen verantwoordelijkheid draagt of durft te dragen.

Stadsbelangen hecht meer waarde aan het positieve imago van onze stad, dan aan het risico weer negatief in het landelijk nieuws te komen met alle nadelige gevolgen vandien. Dit nog afgezien van de korte voorbereidingstijd en de extra kosten. Niet verstandig in een tijd waarin fors moet worden bezuinigd.

Het zal zondag weer gezellig worden in de binnenstad en in de vele kroegen. Ik hoor de horeca niet klagen en de voetballiefhebbers ook niet. Zondag ben ik weer in de kroeg in de binnenstad tijdens de finale en Nederland……die wordt gewoon wereldkampioen!

Aad Meuleman
Stadsbelangen Delft