gevangenisAan het college van Burgemester en Wethouders
Betreft: openstelling De Steen (stadsgevangenis) 

Delft, 22 mei 2011

Geacht college,

Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen over de openstelling voor inwoners en toeristen, heeft u op
31 augustus 2010 het haalbaarheidsonderzoek naar de raad gestuurd.

Hierin heeft u aangegeven met ingang van het toeristenseizoen als proef te willen starten met de openstelling van De Steen. In het najaar van 2011 zou dan een evaluatie (in overleg met stadsmarketing, toerisme, huishoudelijke dienst, TIP en Erfgoed Delft) plaatsvinden, zodat een gedegen en onderbouwd advies gegeven kan worden over de openstelling voor de komende jaren. Hierna is het stil geworden.

Naar onze mening is het toeristenseizoen al begonnen of hanteert het college daarvoor een andere periode?

Wat is de stand van zaken op dit moment?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegenmoet.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman