aadParticipatiesamenleving – het is een modewoord aan het worden. Terwijl Delft al lang een participatiesamenleving kent. Moet je eens kijken hoeveel vrijwilligers en mantelzorgers er zijn in Delft!

 

Binnen de zorg, binnen de sport, binnen de cultuur zetten ze zich belangeloos in. Om koffie langs te brengen, te scheidsrechteren, festivals mogelijk te maken – en niet te vergeten de mantelzorgers die het mogelijk maken dat hun dierbaren zelfstandig kunnen blijven wonen. Ze doen dat allemaal vanuit hun persoonlijke belangstelling, passie of liefde. Onbetaald en – voor zover we daar bij mantelzorgers over kunnen spreken – helemaal vrijwillig.

Waar liggen de grenzen van de participatiesamenleving zoals wij die kennen? Stadsbelangen Delft ziet twee grenzen: als vrijwilligerswerk onbetaald betaald werk wordt en als vrijwilligerswerk verplicht zou worden. En die grenzen wil Stadsbelangen Delft niet overschrijden. Vrijwilligerswerk mag betaald werk aanvullen, niet verdringen. Vrijwilligerswerk doe je uit belangstelling of passie, niet uit dwang – het is geen dwangarbeid.

We begrijpen wel de noodzaak om vanwege bezuinigingen meer te doen met minder geld. Er is simpelweg minder geld beschikbaar om taken die moeten worden uitgevoerd, uit te voeren. Dan moeten we kijken hoe we dat met elkaar kunnen invullen. Daarom onderschrijven we ook de gedachte om, onder nader uit te werken voorwaarden, van mensen een tegenprestatie te vragen. We hebben iedereen hard nodig!

Delftenaren die vrijwilligerswerk doen, moeten we koesteren. Mantelzorgers moeten we koesteren. Zij maken het verschil voor de stad. Stadsbelangen verwacht van de gemeente dat zij dit uitdraagt. Dat zij vrijwilligerswerk stimuleert en helpt mogelijk te maken. Dat ze mantelzorgers ondersteunt. Zodat méér mensen vrijwilligerswerk doen – of je nou een bijstandsuitkering hebt of een betaalde baan – omdat ze het leuk vinden. Dan kunnen we met elkaar meer doen met minder. Dus gemeente: vergeet de participatiesamenleving en zorg ervoor dat vrijwilligerswerk in de mode komt. En dat iedereen ja zegt tegen vrijwilligerswerk!”

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman