Water (800x600)Dit Stadslab is een initiatief van het Expertise Platform Water. Het Platform wil de economie en de werkgelegenheid in Delft stimuleren door de “kansen met water” beter te benutten.

wanneer/waar : 3 april 2013, Meisjeshuis, Oude Delft in Delft

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur 

Doel : mobiliseren realisatiekracht

Gericht op : mensen die daaraan kunnen bijdragen (ondernemers, “trekkers”, kenniswerkers, mensen met organisatietalent etc.)

inhoud

4 thema’s :

 Horeca en winkeliers (Herman Weyers)

 Cultuur en historie (Henriëtte Welle Donker)

 Innovatie en kennis (Ronald Waterman en Niels van der Hoog)

 Transport en infrastructuur (Maarten Labordus)

Aanmelden via e-mail met vermelding van naam en functie/beroep : waterplatformdelft@gmail.com