vlag-halfstokSlechts twee minuten, honderd twintig seconden. Een ogenblijk stil staan. Natuurlijk nooit genoeg om die mensen te herdenken die hun vrijheid gaven in ruil voor onze vrijheid.

Politieke groepering
Stadsbelangen Delft