IsolementStadsbelangen Delft heeft signalen ontvangen dat de gemeente Delft voornemens is om per 1 mei 2013 geen financiële bijdrage meer te leveren aan het zogenaamde kamer tot kamer vervoer. Mensen die in een isolement leven worden wekelijks vervoerd naar de dagbesteding, zodat zij in contact komen met anderen en niet thuis in isolement blijven.

Graag wil onze fractie primair weten of deze signalen juist zijn en als dat zo is, welke maatregelen het college dan neemt om ervoor te zorgen dat deze inwoners door deze voornemens niet gedwongen in isolement blijven.

Secondair kan deze maatregel ook betekenen dat bij de vervoerder werknemers ontslagen moeten worden. In een tijd van toenemende werkloosheid, wat de gemeenschap ook veel geld kost, zou dit een argument kunnen zijn om mee te wegen bij het voornemen van het  beëindigen van kamer tot kamer vervoer. Is het college dit met Stadsbelangen Delft eens en zo nee, waarom niet?   

Stadsbelangen Delft
Wim de Koning/Bram Stoop