sint_sebastiaansbrug_ontwerp_001De mededeling van de nieuwe VVD Wethouder Harpe afgelopen donderdag over de vervanging van de Sint Sebastiaansbrug kwam als een volslagen verrassing. Een ‘doodleuke’ mededeling van de gedeputeerde van de Provincie Zuid Holland mevrouw Ingrid de Bondt (VVD): ‘ Sorry maar voorlopig geen vervanging.’ Harpe schatte de vertraging van de vervanging van de brug op minimaal een jaar.

Het lijkt erop dat de Provincie en deze gedeputeerde een schandalig spel aan het spelen is met de belangen van Delft. Vertraging van deze vervanging zal ook vertraging betekenen van tramlijn 19. Het wordt tijd dat Delft actie tegen de Provincie gaat voeren. Het ‘lief’ ja-knikken moet voorbij zijn. De Provincie wilde de regie over deze brug gaan voeren en Delft gaf de regie uit handen.

Delft moet de regie terugpakken. De Provincie en deze gedeputeerde zijn niet in staat dit project tot een goed einde te brengen. Een brevet van onvermogen, waar Delft niet op zit te wachten. Dat leidt tot de gedachte, dat Delft nog eens goed moet nadenken of herstel van de huidige brug in plaats van vervanging niet goedkoper en sneller te realiseren is.

Het kan toch niet zo zijn, dat Delft aan het leibandje van gedeputeerde de Bondt moet blijven lopen. Het persbericht van de gemeente Delft over deze vertraging doet vermoeden dat Delft kennelijk bang is voor de Provincie. In het persbericht stelt de gemeente dat deze vertraging een ‘gewijzigde planning’ is. Gewijzigde planning? Nee, het gaat hier om een blunder! Als de Provincie haar afspraken niet kan nakomen, hoeft Delft zich ook niet meer aan deze afspraken te houden. Ongetwijfeld zal deze vertraging tot extra kosten gaan leiden. Kosten die voor rekening moeten komen van de Provincie.

In ieder geval wil onze fractie dit onderwerp zo snel mogelijk in de gemeenteraad bespreken. Wij willen weten waar Delft aan toe is. Tegelijkertijd adviseren wij de Provincie mevrouw de Bondt te vervangen. Iemand die niet in staat is afspraken na te komen, is niet geschikt voor de functie van gedeputeerde. Dit rampdossier moet nu eindelijk snel en adequaat worden opgelost.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman