Raad 21 april 2011

raadbesluitIn de gemeenteraad stond de besluitvorming over DOK op de agenda. Stadsbelangen vindt het uitermate belangrijk, dat Delft een prima bibliotheek heeft, die financieel gezond is en blijft. De afgelopen jaren bleek steeds, dat DOK geld te kort kwam. Onze conclusie is dat DOK zich hield aan eigen regels, de gemeentelijke subsidievoorwaarden aan de welbekende laars lapte en de controle hierop ernstig te kort is geschoten. De Raad van Toezicht van DOK valt dus het één en ander te verwijten op dit punt evenals het college. Dat er nu een voorstel ligt, dat mogelijk garanties biedt voor de toekomst is mooi, maar dat dit ten koste gaat van het filiaal in het Tanthof is niet acceptabel.

Het college stelt dat dit de eigen keus is geweest van DOK. Dat mag dan wel zo zijn, maar het college had als kader kunnen meegeven: u krijgt nog een keer subsidie en de mogelijkheid van een lening, maar wel onder de voorwaarde dat alle filialen open blijven. Het filiaal in het Tanthof is een belangrijke voorziening in een grote wijk, zowel voor jong en oud. Wij vinden dat sluiting van dit filiaal voorlopig moet worden uitgesteld en gezocht moet worden naar een structurele oplossing.

De coalitiepartijen willen nu een aantal activiteiten onderbrengen in wijkcentrum de Hofstede. Of dat geen extra geld kost. Bovendien was afgesproken dat het Welzijns- en Accommodatiebeleid integraal met de raad zou worden besproken. Die discussie moet nog plaats vinden. Bijzonder dat de PvdA inclusief de coalitiepartijen nu al onderdelen uit deze discussie wensen te halen. Geen faire zaak en bovendien een ‘doekje voor het bloeden’ voor de Tanthof bewoners. Opvallend was het gedraai van het CDA en voor STIP zijn de bewoners van het Tanthof weinig interessant, zo bleek tijdens de raadsvergadering.

Stadsbelangen diende samen met de andere oppositiepartijen een amendement en motie in met als doel een structurele oplossing te vinden voor het open houden van het filiaal in het Tanthof. De coalitie en het college toonden geen enkele bereidheid om zich hiervoor in te zetten, waarvan acte.

WIPMOLEN
Stadsbelangen heeft zich verbaasd over de wijze waarop Breed Welzijn Delft de beëindiging van de activiteiten in de Wipmolen heeft gecommuniceerd met de vrijwilligers en gebruikers. De al oude Top/Down benadering. De BWD wist in 2009 dat de gemeente vanaf 2011 geen subsidie meer beschikbaar zou stellen voor de huur van dit pand.

Dan is het toch vreemd, dat de BWD wacht tot maart 2011 om met deze mededeling naar buiten te komen? Waarom 2010 niet benut om eerder gesprekken aan te gaan? Waarom 2010 niet benut om te kijken naar oplossingen, waardoor de activiteiten wel in de Wipmolen kunnen blijven plaatsvinden?

Nee, de BWD wacht tot het laatste moment en is dan nog verbaasd dat er opwinding ontstaat bij vrijwilligers en gebruikers. Want ook de aankondiging dat de activiteiten elders worden ondergebracht, klinkt op zichzelf wel mooi, maar zorg er dan voor, dat dit is geregeld voordat je met de mededeling naar buiten komt. Vanaf 2009 had de BWD dit kunnen regelen. Overigens zou het aardig zijn om te weten hoeveel kosten er mee zijn gemoeid om de activiteiten elders onder te brengen.

Stadsbelangen heeft veel respect voor het vele goede werk dat de BWD doet in onze stad en erkent ook dat zij hun werk niet altijd onder optimale omstandigheden kunnen uitvoeren. Dat neemt niet weg dat de BWD in de afgelopen jaren, terecht of onterecht, regelmatig in conflict komt vrijwilligers en bewoners in wijken. Enige zelfreflectie kan dus geen kwaad. De wethouder zegde toe hierover met de BWD in gesprek te willen gaan. 

Wij vinden dat de activiteiten in de Wipmolen voorlopig gecontinueerd moeten worden (dat vinden ook 1380 bewoners die hiervoor hebben getekend) en dat een dergelijke afweging pas gemaakt kan worden bij de bespreking van het nieuwe accommodatiebeleid/welzijnsbeleid. Dan valt er ook wat te kiezen. Onze motie om dit mogelijk te maken, mede ingediend door de SP, OD en LD en gesteund werd door de VVD, werd door de gemeenteraad helaas verworpen.

Serious Request
De motie van LD en OD werd door de gemeenteraad niet gesteund. Tijdens de discussie werd in ieder geval duidelijk dat het fabeltje, dat lichtjesavond niet door zou kunnen gaan als Delft het Glazen Huis krijgt toegewezen, inderdaad een fabeltje bleek te zijn. De wethouder gaf klip en klaar aan, dat als het Glazen Huis naar Delft komt, lichtjesavond gewoon door gaat. Dan is dat in ieder geval duidelijk.

 Fractie Stadsbelangen Delft

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *