Overleg Nusantara mager

Nas (800x449)In de raad van donderdag 27 september 2012 wordt het voorstel van het college besproken inzake besteding budget projectplan blauw. Hierin stelt het college onder andere voor het museum Nusantara te sluiten. 

In de commissie BLD deed zich een bijzonder feit voor. Twee insprekers van Nusantara gaven aan, dat zij kort daarvoor pas kennis hadden genomen van deze voorgenomen sluiting. De wethouder stelde dat dit absoluut onjuist was en de voorgenomen sluiting al langer bekend was. 

Reden voor Stadsbelangen om wethouder Junius naar alle correspondentie te vragen, die betrekking had op de beslissing om tot sluiting van Nusantara over te gaan. Dat leverde zeer beperkte informatie op. Hieruit kan onze fractie op geen enkele wijze constateren dat er goed overleg is geweest over deze beslissing. Sterker nog uit de toegezonden informatie wordt nadrukkelijk gesproken over de intentie van de wethouder om mee te denken over een oplossing. 

Citaten verslag 6 oktober 2011:
‘Erfgoed doet beroep op ons om kracht te mobiliseren (mensen & middelen) om binnen de bestaande kaders (vitrines etc.) de komende anderhalf jaar een goed concept te ontwikkelen maar heeft daar zelf weinig capaciteit (mensen, middelen) voor beschikbaar. Erfgoed wil daarvoor wel een contactpersoon zoeken. Wij hebben aangegeven, dat wij daar over willen nadenken of en hoe we daar een bijdrage aan kunnen leveren. 10 november hebben we een vervolgafspraak. Tevens wordt er door Erfgoed ook een gesprek met de wethouder (Milene Junius) en ons georganiseerd.’

In de nieuwsbrief van Nusantara van 1 december 2011 lezen wij onder andere:
In overleg met de directeur van Erfgoed Delft hebben we haar (lees wethouder) vooraf ons plan toegestuurd. Ons gesprek met wethouder Junius en directeur erfgoed is positief verlopen.

Meer informatie heeft onze fractie niet ontvangen. De vraag is dan ook aan de orde of er verwachtingen zijn gewekt en wanneer er gesprekken zijn geweest met Nusantara over de definitieve beslissing tot sluiting over te gaan.

Hoewel beginspraak nog steeds een ‘ver van mijn bedshow’ lijkt te zijn, ondanks dat iedereen er de mond van vol heeft, lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat hier bij deze beslissing in ieder geval weinig van te merken is geweest. 

Stadsbelangen Delft vindt dat er meer tijd uitgetrokken moet worden om zorgvuldig en in écht overleg dit museum en deze historische collectie voor Delft te behouden. Kortom: Stadsbelangen Delft vindt het voorstel nog niet rijp voor een definitieve beslissing. Zuinig zijn op onze historie vraagt ook om zorgvuldigheid!

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop   

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *