Het is volstrekt logisch dat commissie- en raadsleden op fatsoenlijke wijze met elkaar het debat aangaan in commissie en raad.

Minder logisch is dat, steeds als men het woord krijgt, de kreet: ‘dank u wel voorzitter’ wordt gebruikt of wanneer een wethouder antwoordt op vragen:  ‘ik bedank de wethouder voor de beantwoording’ .

Op de eerste plaats is het logisch dat een fractie het woord krijgt als men daarom vraagt en daarnaast is het de taak en het werk van een wethouder/burgemeester om antwoorden te geven op gestelde vragen. In beide situaties is een ‘dank je wel’ niet  nodig. Beleefd zijn ja, overdrijven nee.

Vreemd is ook dat in bijdragen van fracties vaak het woord ‘voorzitter’ wordt gebruikt. Alsof de discussie wordt gevoerd met alleen de voorzitter. Het wordt tijd om deze overdreven en nutteloze beleefdheid te doorbreken. Bovendien scheelt het weglaten van deze onnodige kreten veel tijd en kunnen vergaderingen daardoor korter en effectiever verlopen.

Gewoon doen!

Stadsbelangen Delft