vuurwerk20050601Onze Delftse bevolking is veelkleurig en veelzijdig.  Iedereen, van welke afkomst, geloof of seksuele geaardheid dan ook, hoort bij onze Delftse gemeenschap. Stadsbelangen kiest voor een samenleving waarin mensen gelijke rechten en plichten hebben.

Met deze gedachte wenst de politieke groepering Stadsbelangen Delft de inwoners van onze stad een gezond en gelukkig 2011!

Stadsbelangen Delft