haastDe gang van zaken met betrekking tot de commissie SVR baart ons zorgen. Als gevolg van het vaststellen van allerlei bestemmingsplannen, ook al ruimschoots van tevoren bekend bij college en raad, moet continu worden gezocht, en nu ook op het allerlaatste moment, naar extra vergaderdata voor SVR en zelfs een extra raadsvergadering worden ingepland. Het lijkt erop, dat alles nog even voor het zomerreces er doorheen gejast wordt, terwijl zowel bij het college als de ambtelijke organisatie ruimschoots bekend was, wanneer alle bestemmingsplannen moesten zijn vastgesteld.

Delft, 15 juni 2013

Beste leden van het Presidium, 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Jaarlijks worden de vergaderdata voor de gemeenteraad en commissie vastgesteld. Alle data zijn dus ruimschoots van tevoren bekend. Men mag ervan uitgaan dat het college en de ambtelijke organisatie ook deze planning kennen.

De gang van zaken met betrekking tot de commissie SVR baart ons zorgen. Als gevolg van het vaststellen van allerlei bestemmingsplannen, ook al ruimschoots van tevoren bekend bij college en raad, moet continu worden gezocht, en nu ook op het allerlaatste moment, naar extra vergaderdata voor SVR en zelfs een extra raadsvergadering worden ingepland. Het lijkt erop, dat alles nog even voor het zomerreces er doorheen gejast wordt, terwijl zowel bij het college als de ambtelijke organisatie ruimschoots bekend was, wanneer alle bestemmingsplannen moesten zijn vastgesteld. 

Hoewel wij waardering hebben voor de wijze waarop de commissievoorzitter en commissiegriffier proberen alles nog geregeld te krijgen, maken wij ons zorgen over de zorgvuldige besluitvorming van al deze bestemmingsplannen. De raad wordt op het laatste moment onder druk gezet en dat is geen goede zaak. Het is in feite niet acceptabel een extra raadsvergadering op 27 juni 2013 in te plannen, terwijl op die datum een commissie SVR was gepland. Nu komt er weer een voorstel langs om de commissie SVR dan maar aansluitend aan deze raadsvergadering, aanvang verwacht rond 22.00 uur, te plannen. Dat lijkt onze fractie niet klantvriendelijk ten opzichte van de burgers, die bijvoorbeeld willen inspreken. ‘Komt u maar rond 22.00 uur naar het stadhuis.’ Dit nog los van de vraag hoe dit tijdig te communiceren naar onze stad. 

Dit klemt des te meer, omdat in januari 2013 een raadsvergadering vanwege gebrek aan agendapunten verviel, in mei 2013 helemaal geen raadsvergadering was gepland en in juni 2013 de raadsvergadering op een andere datum werd gehouden dan de gebruikelijke laatste donderdag van de maand. Uiteraard hebben wij begrip voor allerlei data zoals 30 april, Hemelvaartsdag, Pinksteren etc, maar de afgelopen maanden werd wel heel erg rekening gehouden met allerlei ‘vakantie recessen’, waarin naar onze mening wel vergaderingen hadden kunnen plaatsvinden. 

Hoewel wij begrijpen dat bestemmingsplannen tijdig vastgesteld dienen te worden, zal onze fractie zorgvuldigheid, het belang van de stad, voor laten gaan boven tijdsdruk. Tegelijkertijd zullen toekomstige planningen nog eens kritisch bezien moeten worden. 

Met vriendelijke groet,
fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman