Dat het lastig is voor sommigen om een juiste conclusie te trekken, is maar weer eens gebleken. Dit naar aanleiding van de schriftelijke vragen die onze fractie heeft gesteld over de vrijwel wekelijkse afsluiting van Delft Centrum in verband met filevorming als gevolg van de zondagopening bij Ikea.

In onze brief aan het college over deze problematiek staat duidelijk verwoord dat Stadsbelangen Delft, net als in de afgelopen jaren, blij is met Ikea. (citaat) ‘Stadsbelangen Delft vindt het Ikea Concept Center een aanwinst voor Delft en de Delftse economie.’

Wij zijn wel van mening, dat de zondagsopening van winkels verantwoord en veilig moet zijn en vooral de bereikbaarheid van onze stad niet in het geding mag komen. Als bezoekers niet onze stad kunnen bereiken, heeft dat ook consequenties voor de economie in onze stad. Dat lijkt ons geen rare gedachten. Dan kan niemand stil blijven zitten en zal dit zondagse fileprobleem moeten worden opgelost. Zolang dat niet het geval is, is het best legitiem om de zondagopening van Ikea te heroverwegen totdat het probleem, dat al vele jaren speelt, eindelijk eens wordt opgelost. En als die oplossing er is, heeft Stadsbelangen Delft geen enkel probleem dat Ikea op zondag open is. Integendeel!

Grappig om diverse twitter berichten te lezen naar aanleiding van onze vragen. Zelfs de nieuwe lijsttrekker van de VVD Bart Smals had toch echt gelezen dat Stadsbelangen Delft vindt dat Ikea op zondag dicht moet. Knappe fantasie gezien de daadwerkelijke inhoud van onze brief. Kennelijk vindt de VVD de veiligheid, het milieu en de bereikbaarheid van onze stad minder belangrijk en geeft de VVD de voorkeur aan grote concerns. Op zichzelf geen nieuws, want de kleine ondernemer heeft bij de VVD ook niet de hoogste prioriteit. Wij verwijzen nog maar eens naar het debat over het Ondernemersfonds (raadsvergadering december 2013), waarbij de VVD wel heel gemakkelijk een oordeel uitsprak over de portemonnee van de kleine ondernemer.

In ieder geval hoopt Stadsbelangen Delft dat er nu snel een adequate oplossing voor het file probleem bij Ikea wordt gevonden. In het belang van de veiligheid, het milieu, de economie en de bereikbaar van onze stad en niet in de laatste plaats voor Ikea zelf! En dat is de enige juiste conclusie naar aanleiding van onze schriftelijke vragen over dit onderwerp.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman