Afgelopen weekend werd opnieuw weer eens duidelijk dat het College van B&W qua communicatie naar haar inwoners nog veel moet leren. De belangenvereniging TU Noord was totaal verrast om via de Gemeenteberichten te lezen dat er bouwplannen zijn voor een nieuw uitvaartcentrum aan de Schoemakerstraat – Muyskenlaan.

Opnieuw worden bewoners en een belangvereniging niet betrokken in het voortraject van bouwplannen. Plannen die zeker gevolgen hebben voor de omgeving en de directe omwonenden.

Naast de bouw van een uitvaartcentrum zal het park – met een beschermd stadsgezicht en monumentale bomen – ook onder handen worden genomen. Tevens zal er toename zijn van het verkeer van en naar het uitvaartcentrum en er zal ruimte nodig zijn om bezoekers te laten parkeren. Recent hebben de bewoners van de appartementengebouwen aan het Zuidplantsoen nog in de commissie SVR (dd.: 13-02-2014) hun zorgen geuit over de wijkontsluitingsweg, de toenemende verkeersdruk en luchtvervuiling en de gevaarlijke uitrit van hun parkeerkelder.

Wethouder Junius verwees toen naar het LVVP (2011) waar het Zuidplantsoen staat aangewezen als doorgaande route, waar nu uitvoering aan wordt gegeven. Tevens heeft wethouder Junius de toezegging gedaan om in gesprek te gaan het de TU over de Huygensweg en de plannen om 4 platanen te kappen. Onze fractie heeft toen niemand gehoord over de voorgenomen bouwplannen van dit nieuwe uitvaartcentrum binnen dit gebied. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het College van B&W al ruimschoots op de hoogte was van deze voorgenomen bouwplannen en dit (on)bewust heeft verzuimd te communiceren naar de betrokkenen. Want als de omwonende wel op de hoogte waren geweest van deze plannen, dan zou de brief van de Belangenvereniging TU Noord nu niet ter beantwoording op tafel van het College van B&W liggen.

Beginspraak en communicatie. Leert men het dan nooit? De Belangenvereniging TU Noord stelt nu terecht vragen over deze gang van zaken. Wij zijn benieuwd naar de beantwoording daarop. Discussie over dit onderwerp zal zeker een vervolg krijgen.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman