Bram Stoop nr. 2  geb.dat 31-01-1957De publieke omroep NTR zendt op 15 februari 2014 om 16.05 uur Nederkland 2 een herhaling uit van het programma over de werkzaamheden van ons kandidaat raadslid Bram Stoop. Een indrukwekkende documentaire, waarin kansloze jongeren bij de Stichting Trix een kans krijgen om hun weg weer te vinden in onze maatschappij. Van harte aanbevolen!

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

NTR schreef (citaat): ‘Bram Stoop is een 54-jarige jongerenwerker, type “recht uit het hart”, charismatisch en met een grote intuïtie om jongeren te bereiken. Hij runt Stichting Trix, een kleinschalig opleidingscentrum midden in het haventje van Scheveningen, een laatste kansplek voor (extreem problematische) jongeren die nergens meer terecht kunnen. Bram wordt gezien als een man met een onorthodoxe aanpak, die respect weet af te dwingen van jongens die vaak een jarenlange vruchteloze geschiedenis hebben met reguliere hulpverleners. (einde citaat)’

Een methode die succesvol is, vanuit de simpele gedachte: ‘Denk vanuit het referentiekader van deze jongeren’. Dan is de kans op slagen groot! De fractie van Stadsbelangen Delft heeft veel waardering voor de wijze waaop Bram Stoop met deze jongeren aan de slag gaat!