DSC01114Ondanks het meedenken, het aandragen van oplossingen en ideeën van de bewoners om de veiligheid bij de Simonsstraat/Delfgauwseweg te verbeteren, heeft wethouder Koning (PvdA) gemeend toch haar eigen weg te moeten gaan. Tot groot ongenoegen en terechte irritaties van de bewoners.

Hoewel op het eerste gezicht de nieuwe oversteekplaats veiliger lijkt te zijn, is dat zeker niet het geval voor het verkeer dat vanuit de Simonsstraat de Delfgauwseweg op wil rijden. Er is onvoldoende zicht vanuit de Simonsstraat op het verkeer dat op de Delfgauwseweg rijdt. De bewoners hebben dan onder andere gevraagd om een 30 km zone in te stellen op de Delfgauwseweg.

De wethouder voelde hier niets voor, omdat dit volgens haar niet kon. Hierop heeft Stadsbelangen in de commissie R&V van 3 december 2009 aangegeven te overwegen om tijdens de gemeenteraadsvergadering van
17 december 2009 een actuele motie in te dienen. Deze motie heeft Stadsbelangen nog niet kunnen indienen, omdat het instellen van een 30 km zone extra uitzoekwerk met zich meebrengt. Bovendien bleek in de commissie dat er vooralsnog geen steun was om een 30 km zone in te stellen op de Delfgauwseweg.

Dat neemt niet weg dat onze fractie de mogelijkheid van een actuele motie openhoudt, afhankelijk van de verkregen informatie. Wij denken nog steeds dat, als de meerderheid van de raad dit zou willen, een 30 km zone realiseerbaar moet zijn. Wij hopen dan ook op de onderwerp terug te komen in januari of uiterlijk in februari 2010.

De foto’s laten ook duidelijk zien waarom de bewoners van de Simonsstraat de nu gekozen oplossing onveilig vinden.

Fractie Stadsbelangen-Delft

DSC01107

DSC01112