Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jl. zijn de beoogde coalitie achter de schermen aan het werk gegaan om een nieuw coalitieakkoord te realiseren. De verwachting is, dat de installatie van de nieuwe wethouders op 15 mei as. zal plaatsvinden. Op dit moment is daarover nog steeds geen 100% duidelijkheid. De coalitiepartijen vinden oppositiepartijen kennelijk niet belangrijk. Volgens de verordening moet een raadsvergadering uiterlijk een week van tevoren worden uitgeschreven. Bovendien moeten de oppositiepartijen voldoende tijd krijgen om het coalitieakkoord te kunnen bestuderen. De tijd dringt! Het enige dat op dit moment duidelijk is, is dat de nieuwe coalitie niet zal bezuinigen op het aantal wethouders. Dit was wel afgesproken en vastgesteld in de raad tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2014-2017.

Verder wordt de oppositie volledig genegeerd en wordt onwetend gehouden over wat binnenskamers wordt uitgedacht. De coalitiepartijen hebben de afgelopen maanden wel met bewoners en organisaties in de stad gesproken. Op zichzelf prima. Stadsbelangen Delft is wel benieuwd wat daarvan wel of niet in het coalitieakkoord terecht is gekomen. Of dat de conclusie moet zijn dat voor de vorm is gesproken met inwoners en organisaties.

Gezien de enorme uitdagingen en risico’s waar onze stad voor staat in de komende periode, zou ook het betrekken van oppositiepartijen voor de hand hebben gelegen. Delft heeft de komende periode een breed draagvlak nodig in de gemeenteraad. De oppositiepartijen worden genegeerd alsof zij niet bestaan en daarmee leggen de coalitiepartijen een bom onder het dualisme voor deze raadsperiode. Dat geeft te denken.

Het negeren van 14 raadszetels en de te lange periode van coalitieonderhandelingen, is een slechte start van deze nieuw beoogde coalitie. Delft kan zich dat niet permitteren. De toon is gezet.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman