jeuVandaag was het voor de bewoners van de Jacob Gilleshof een feestdag. Vrijwel alle bewoners hadden de vlag uitgehangen. Reden: de officiële opening van de jeu de boules baan. De bewoners hadden in 2011 hiervoor een prijs gewonnen via Fonds 1818 van
€ 5.000,–. Hieraan was wel de voorwaarde verbonden, dat realisering van de jeu de boules baan op korte termijn moest worden gerealiseerd. 

In oktober 2011 werd onze fractie door de bewoners benaderd, omdat men er niet in slaagde contact te krijgen met de gemeente. De gemeente moest toestemming geven om een stukje openbaar groen ter beschikking te stellen voor de jeu de boules baan. Stadsbelangen heeft via schriftelijke vragen aan het college deze kwestie aan de orde gesteld. Dat heeft geholpen, want hierna kwam het contact tussen de bewoners en de gemeente ineens wel snel tot stand. Naast de bijdrage van Fonds 1818, hebben ook de gemeente en Vidomes een beperkte, maar belangrijke financiële bijdrage geleverd, zodat de baan nu klaar is voor gebruik. 

Vanmiddag had ik de eer om deze baan officieel te mogen openen. Blije bewoners van de Jacob Gilleshof die op een bijzonder mooie manier met elkaar omgaan en ook goede contacten hebben met de Gabriel school, die aan de Jacob Gilleshof is gevestigd. Alles bij elkaar een mooi initiatief en ook mooi om te zien hoe bewoners met elkaar omgaan om hun wijk leefbaar houden. 

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman