Op woensdag 2 april a.s. is het Wereld Autisme Dag. In het kader daarvan organiseren de Nederlandse Vereniging voor Autisme en het Autisme Fonds van 29 maart tot en met 5 april a.s. de jaarlijks terugkerende autismeweek.

Deze week staat dan geheel in het teken van autisme, waarbij er in het hele land activiteiten georganiseerd worden om aandacht te vragen voor de ca. 190.000 mensen in ons land met autisme. Het thema van dit jaar is: ‘Ontmoet Autisme’. Via de Light It Up Blue actie, zullen er wereldwijd gebouwen blauw verlicht worden.

Inmiddels zijn er al meer dan 180 steden in 35 landen op 6 continenten die meedoen met deze actie. Je kunt hierbij denken aan het Empire State Building; Burj Al Arab in Dubai, de Niagara watervallen; het Sydney Opera House en het beeld van ‘Christus de Verlosser’ in Rio de Janeiro. Landelijk doen o.a. de Amsterdamse Westertoren en Paleis Soestdijk mee. In Delft zullen de Maria van Jessekerk aan de Burgwal en het Hampshire Hotel aan de Koepoortplaats deelnemen.

Stadsbelangen Delft heeft veel sympathie voor dit soort initiatieven en zeker als het gaat op lokaal niveau. Autisme is namelijk een levenslange en vaak onzichtbare handicap die veel invloed heeft op het dagelijks functioneren van de persoon met autisme en zijn/haar omgeving. Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Mensen en kinderen met autisme hebben veelal moeite met sociale contacten en de alledaagse eisen/verplichtingen die de omgeving aan hen stelt, bijvoorbeeld binnen het onderwijs, de universiteit, de werkvloer of in de woonomgeving. Dit kan behoorlijk lastig zijn. Informatie die via de zintuigen binnenkomt, wordt bij mensen met autisme anders verwerkt, waardoor zij vaak moeite hebben om de details – die zij waarnemen – te verwerken tot een geheel.

Omdat het vaak een onzichtbare beperking is, vindt Stadsbelangen Delft het eens te meer zo belangrijk dat hier zichtbaarheid aan wordt gegeven. Met ingang van januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in, die de regie met betrekking tot de Jeugd-GGZ bij de Gemeenten neerlegt. Stadsbelangen Delft ziet dit met argusogen tegemoet, omdat bijvoorbeeld kinderen met een psychiatrische aandoening, zoals autisme, dan niet langer verzekerd zijn via de zorgverzekeringswet of de AWBZ. Gemeenten gaan bepalen en betalen. Onze zorg gaat ook over mensen, naast kinderen, die hiermee te maken hebben. Echter, autisme is niet te genezen of even op te lossen met een medicatie.

Mede hierom vind Stadsbelangen Delft het belangrijk dat er ditmaal ook focus komt te liggen op een week zoals de autismeweek. Wij juichen het dus van harte toe als naast de Maria van Jessekerk en het Hampshire Hotel er dit jaar nog meer gebouwen blauw zullen kleuren in Delft. Naast mijn dagelijkse praktijk, zal ik ook namens Stadsbelangen Delft mij in deze speciale week extra inzetten om aandacht te vragen voor ‘een leven met autisme’. Kleurt jouw gebouw dan ook blauw?!

Stadsbelangen Delft
Bianca van der Werf