zuiverZowel de oppositie (VVD) als de coalitie (PvdA) noemde de Algemene Beschouwingen van Stadsbelangen een authentieke beschouwing. Dank voor het compliment. 

Authentiek staat volgens het woordenboek voor: oorspronkelijk, echt, betrouwbaar, origineel, zuiver, puur, geloofwaardig. 

Kernwoorden die passen bij de visie van Stadsbelangen en de wijze waarop onze politieke groepering zich als lokale partij wil inzetten voor de belangen van onze stad.

Ons advies aan het college en de coalitiepartijen is dan ook om onze inbreng inhoudelijk nog eens te bestuderen. Verhalen over 2020 of over Hannah en Tim zijn mooi om naar te luisteren, maar met sprookjes los je de problemen van vandaag de dag niet op. En dat zou toch de eerste prioriteit moeten zijn. 

Opvallend dat de coalitiepartijen wel voortdurend spreken over noodzakelijke bezuinigingen, dat vindt Stadsbelangen overigens ook, maar tijdens deze Algemene Beschouwingen nogal gemakkelijk heen lijken te stappen over de zorgelijke financiële situatie van onze stad. 

De opmerkingen van D66, het CDA en de PvdA, dat Stadsbelangen tijdens de Algemene Beschouwingen geen alternatieve voorstellen aankondigde, waren voorspelbaar. In de afgelopen jaren heeft Stadsbelangen met andere fracties diverse alternatieve voorstellen inclusief dekkingen ingediend. De discussie over deze Programmabegroting is nog niet afgerond, maar zo lang coalitiepartijen op monistische wijze elkaar stevig blijven vasthouden en geen ruimte willen bieden voor voorstellen van oppositiepartijen, dan heeft het weinig zin om met nieuwe voorstellen te komen. 

Dat neemt niet weg dat Stadsbelangen op dezelfde authentieke weg door zal gaan.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman