20 juli 2020 het Oostplantsoen is nog steeds een zandbak

Volgens de gemeente Delft.nl zou het Oostplantsoen tot eind augustus afgesloten zijn. Dat zou komen omdat er een monumentale tunnel tijdens de werkzaamheden is zijn ingestort.

Werkzaamheden binnenstad

De Oostplantsoen werkzaamheden van dit stukje zijn al sinds het najaar van 2019 stilgelegd.

21 december 2019

Ook volgens Indebuurt/delft zou het een eeuwenoude tunnel betreffen die is ingestort. Maar ik ben eens gaan kijken en zie een moderne uit degelijke onbeschadigde betonblokken opgetrokken tunnel naar de achter de stadswal gelegen opslag loods voor roeiboten. Deze tunnel is gewoon in gebruik en zeker niet ingestort.

Op de grijze steen boven de ingang staat 9 mei 1992

Volgens dit stukje geschiedschrijving van Delfia Batavorum over de Sint-Huybrechtstoren staat wel “De Sint-Huybrechtstoren bevatte drie ruimten boven elkaar: een overwelfde ruimte onderin (voor opslag van wapens e.d.), een tussenverdieping en een bovenverdieping. Van daaruit kan door de schietgaten worden geschoten. De onderste ruimte is via een gang door de wal bereikbaar”

Dus er is blijkbaar een aan het zicht onttrokken uit 1449 stammende tunnel onder het wegdek gelegen.

Een bestek van 8 augustus 1821 geeft wat meer informatie over de gang: ‘Ter vervanging van de oude ingestorte en voor het grootste gedeelte opgeruimde gemetselde doorgang in de Wal achter de Rijksschool der Artillerie en Ingenieursschool zal ter zelfde plaats worden herbouwd een nieuwe gemetselde doorgang circa acht Ellen wijd in den dag.’

Het is binnenkort bouwvak vakantie. Dus het Oostplantsoen is voorlopig een zandbank. Heel erg lastig voor fietsers. Ook is de Paardenmarkt niet bereikbaar. Dat is extra lastig voor bewoners en zeker ook zeer dodelijk in coronatijd voor de klandizie van Gasterij ’t Karrewiel.

Maar de hamvraag is natuurlijk waarom dit allemaal zo afschuwelijk lang moet duren? Ik heb hier niets over gelezen van D66 wethouder Huijsmans. Ze weet er zeker geen raad mee. Over alles gaan persberichten de deur uit maar hierover is het muisstil.

Gaan we deze ‘onzichtbare’ tunnel überhaupt nog restaureren? En wie gaat dan de restauratie van deze monumentale tunnel betalen? Wie heeft deze schade veroorzaakt? En wie is hier verantwoordelijk voor? Hoelang gaat dit nog duren?

Is het echt zo gevaarlijk? Ook voor fietsers? Kan dit niet tijdelijk voor fietsers opgelost worden? Vragen genoeg dus.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP