Ieder jaar wordt er veel gemeenschapsgeld verspild bij het verstrekken van hulpmiddelen zoals rolstoelen, scootmobielen en rollators. Vorig jaar werd 439 miljoen euro uitgegeven aan deze hulpmiddelen. Zo’n 7 procent van al deze spullen – goed voor een bedrag van 30 miljoen euro – staat te verstoffen in een depot.

In heel Nederland zijn er 110.000 scootmobielen in omloop, zo’n 225.000 handbewogen rolstoelen en 25.000 elektrische rolstoelen. Het grootste deel van deze hulpmiddelen wordt verstrekt via gemeenten door de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning). Gemeenten kunnen kiezen uit twee opties om hulpmiddelen te verstrekken: ze krijgen de middelen in bruikleen van een hulpmiddelenleverancier of ze kopen de spullen zelf. 48% van de gemeenten koopt zélf alle hulpmiddelen. Het probleem is dat er geen onderling overleg is tussen de gemeenten. Er kan dus een fonkelnieuwe rolstoel in een loods staan bij gemeente A, terwijl gemeente B een nieuwe bestelt.

In november 2009 kwam dit uit een onderzoek naar voren bij het televisieprogramma Kassa. Gezien de signalen die onze fractie heeft is er nog weinig veranderd aan deze situatie.

Onze indruk is dat er binnen Haaglanden onvoldoende wordt overlegd over deze kwestie, terwijl ook daar moet worden bezuinigd. Vaak zijn dat bezuinigingen die de burgers raken. Wij zullen over dit onderwerp schriftelijke vragen stellen aan het college.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop