Op woensdag 26 juli jl. hebben Lisette de Jongh Swemer (raadslid) Henk Schut (fractieondersteuner) Erwin Stoelinga (voorzitter bestuur) en fractievoorzitter Bram Stoop een bezoek gebracht aan de wijk Buitenhof.

We hadden een afspraak  met de gebied consulent van woningcorporatie Vidomes, de heer Thomas Pouliopoulos. Ton Rieber van de bewonerscommissie Bizetstraat/Ravelstraat was ook aangeschoven. Onze wijkbezoeken  hebben als doel om een beter beeld te krijgen hoe  de organisaties zoals Vidomes bezig zijn in de wijk. En ook niet onbelangrijk om te zien hoe zij de wijkbewoners betrekken bij hun activiteiten en met wie zij samenwerken.

De wijk Buitenhof is al vele jaren een aandacht wijk, waardoor deze wijk alleen al vanwege dit feit onze extra belangstelling heeft. We hebben met de gebiedsconsulent een goed  gesprek gehad wat vooral een informeel karakter had. Daar gaat ook onze voorkeur naar uit. Een gesprek moet wat ons betreft niet te formeel zijn. Wij voelen ons het beste met een soort ‘benen op tafel’ gesprek. Na het gesprek zijn we ook de wijk in geweest en hebben we gezien en ervaren dat Vidomes ook echt midden in de wijk zichtbaar is. Vidomes zet vooral in op samen doen! Zij bedoelen daar niet alleen de organisaties, die werkzaam zijn in de wijk mee, maar ook de bewoners.

Er zijn voor de komende jaren weer allerlei plannen voor Delft West, waar deze wijk onder valt. De uitvoering is natuurlijk een ander verhaal. We zijn tijdens de wandeling langs een ontmoetingsruimte geweest beneden in een flat, waar bewoners een bakkie kunnen doen en samen kunnen zijn. Dat de wijkconsulent vaak in de wijk is, was ook merkbaar door de manier waarop de bewoners hem aanspraken. De behoefte van bewoners voor een speeltuin onder aan de Debussyflat kwam gelijk aan de orde.

Hart voor Delft is dankbaar als organisaties ons willen ontvangen om gewoon over bepaalde zaken te praten. We komen zoals eerder gezegd uitsluitend om informatie in te winnen en als we er politiek iets mee kunnen, dan doen wij dat ook. Fijn om te horen dat partijen in de wijken samenwerken met elkaar, hoewel dat niet altijd soepel verloopt. Aandachtspunt dus. Buitenhof blijft een complexe wijk waar het lastig is om bewoners die je wel moet bereiken in beeld te krijgen.

Daarom ziet Hart voor Delft het als een gemiste kans dat het Welzijnswerk nooit is geëvalueerd en men telkenmale opnieuw het wiel uit wil vinden. Tijdens het gesprek hebben we onze mening hierover gegeven, maar vooral geluisterd naar de gebied consulent. Een bevlogen man. Hij had ook een goed verhaal en wij wensen hem natuurlijk verder succes toe.

Toen we buiten voor de Debussy flat stonden, kwamen twee dames langs die in gesprek raakten met de gebied consulent. Ze noemde hem bij zijn voornaam dus geen onbekende van elkaar. De discussie ging ook over bewoners die eigenlijk in hun huis blijven, als er activiteiten zijn, en hun kinderen dan naar buiten sturen zonder verdere eigen inbreng van deze ouders bij deze activiteiten.

Voor dit soort signalen is een taak weggelegd voor de welzijnsorganisatie Delft voor Elkaar. Dat vindt Hart voor Delft. We hadden al eerder een gesprek met deze organisatie. Deze gaven toen al aan dat er geen tienerwerk is in de stad, wat een groot gemis is. Een motie van Hart voor Delft, die wij indienden om tienerwerk nieuw leven in te blazen tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, werd weggestemd door de college partijen. Ook hierbij geldt dat de politiek in Delft misschien eens op een cursus moet met de titel ‘leren luisteren’. Wij hebben dat  tijdens dit bezoek gedaan. De ervaring leert, dat dit heel verhelderend werkt. En zeg nu zelf: hoe belangrijk kan een luisterend oor zijn!

Bram Stoop
fractie Hart voor Delft