Hart voor Delft is ondanks het zomerreces bezig de stad in te gaan en legt op dit moment diverse werkbezoeken af bij organisaties in de verschillende wijken. Komende tijd zullen we u hier regelmatig over informeren via de website of via vlogfilmpjes die op onze facebook pagina te zien zijn.

Donderdag 13 juli 2023 waren wij bij Residentie Contact op bezoek. Zij begeleiden jongeren die een afstand hebben op de arbeidsmarkt. Residentie Contact is gehuisvest aan de Kalfjeslaan 66 in de wijk Tanthof en begeleiden op dit moment 15 jongeren en hebben op dit moment één woning waar drie jongeren zelfstandig wonen. Residentie Contact kan 25 cliënten aan op de locatie waar ze nu verblijven. Deze cliënten benaderen ze op een manier die ons zeer aanspreekt, omdat voorop staat dat dezen jongeren vooral zichzelf mogen en kunnen zijn. De fractie had er dus zin in om op bezoek te gaan.

Bij aankomst stond de warme cake al klaar, gemaakt door de cliënten van Residentie Contact. We hebben uitgebreid uitleg gehad over het ontstaan van deze organisatie. Op dit moment doen de cliënten diverse klussen in de stad, zoals ook in de wijk Tanthof waar zij de groenvoorziening bijhouden op een 55 plus complex. De cliënten die hoofdzakelijk uit jongeren bestaan doen dit op een manier dat voor hen maximaal haalbaar is. Zij doen nuttige dingen en horen er ook voor het gevoel weer bij in maatschappelijk opzicht. Dat vinden wij heel belangrijk.

Goed om te zien is dat de groep cliënten met plezier wekelijks naar hun klussen cq werkzaamheden gaan. Het geeft hun veel plezier en motivatie. Wat Residentie Contact doet is een zinvolle dagbesteding aanbieden aan deze mensen. Er is een samenwerking met diverse organisaties in de stad. Het punt huisvesting kwam ook ter sprake en zoals het er nu voorstaat, is de locatie aan de Kalfjeslaan een locatie die omgebouwd wordt tot huisvesting. Dat houdt in dat zij er in december 2023 uit moeten. Na december wordt het huurcontract elke keer met een maand verlengd. Het wordt dus spannend om een andere locatie te vinden die voldoet.

Residentie Contact heeft hier wel een idee over wat we hebben aangehoord. Aan het einde van het zomerreces zal Hart voor Delft hier vragen over gaan stellen en dit onderwerp op de agenda van de commissie Sociaal Domein laten zetten. Dit soort belangrijke initiatieven moeten we in Delft koesteren en zijn in onze stad op één hand te tellen. Deze doelgroep, die veel baat heeft bij een goede dagbesteding, is voor Hart voor Delft een belangrijke doelgroep.

Al met al een zeer constructief werkbezoek waar zeker nog een vervolg op komt. De fractie heeft ook nog een rondleiding gekregen waarna het bezoek werd afgesloten. Dat het werkbezoek is afgesloten houdt dus zeker niet in dat we er klaar mee zijn. Kortom wordt vervolgd.

Op de foto enkele van onze fractieleden Bram Stoop, Sylvia Grobben, Coby de Koning, Lisette de Jongh Swemer en Sonja Sint en personeel c.q. begeleiders van Residentie Contact. In verband met de privacy zijn er geen foto’s van de cliënten gemaakt.

Bram Stoop
Fractie Hart voor Delft