Vrijdag 21 juli 2023 hebben wij in het kader van onze wijkbezoeken, die de fractie van Hart voor Delft regelmatig doet (ook tijdens zomerreces), een bezoek gebracht aan Ipse de Bruggen. Bij Ipse de Bruggen, aan de Kloosterkade/hoek Keurennaerstraat in de wijk Wippolder, verblijven jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. De in totaal 23 cliënten hebben een appartement met een aparte slaapkamer, keukenblok, douche en toilet. Kortom een eigen zelfstandige woonruimte.

Namens de fractie Hart voor Delft waren Daan Stellingwerf, Lisette de Jongh Swemer en Bram Stoop aanwezig. Op verzoek van de begeleiding van Ipse de Bruggen zijn we rond 16.00 uur gekomen, zodat we ook met de bewoners konden spreken die dan uit hun werk komen en van onze komst afwisten.

Na een hartelijke ontvangst met koffie en thee hebben we ruim een uur in de woonkamer met zowel begeleiding als de cliënten gesproken. Wat bij Ipse de Bruggen opvalt is, dat jongvolwassenen opgevangen worden midden in een woonwijk en de relatie met de buren c.q. wijkbewoners goed te noemen is.

De wijksupermarkt COOP aan de Nassaulaan heeft één van de cliënten in dienst  die het prima naar zijn zin heeft. Weer een andere cliënte vertelde vol trots dat zij in de kinderopvang werkt en de waardering, die ze daarvoor krijgt, als heel fijn ervaart. Een andere jongeman die we al eerder hadden gezien tijdens de opening van deze locatie heeft verschillende baantjes variërend van fietsenmaker tot groenvoorziening. Ook is er een cliënt die via Werkse in de Groenvoorziening werkzaam is wat hij fijn vindt voor 32 uur in de week. Er was ook een jongedame die niet werkte maar door omstandigheden hier ook nog niet aan toe is. Wat ook hier duidelijk is, dat hier vooral vanuit de cliënten zelf keuzes gemaakt worden.

De cliënten van Ipse de Bruggen doen ook het groen van de woningen om het complex bijhouden zoals planten poten en dit samen met de bewoners uit de directe omgeving. Een leuk verhaal was dat één van de cliënten onze burgemeester had aangeschreven om een plantenbak die ze graag willen hebben.

Ze hebben nu de gegevens van de burgemeester gehad van de contactpersoon bij de gemeente Delft. Wordt wellicht vervolgt. Voor deze mensen heel wat als zelfs de burgemeester reageert op hun vraag. Prima!!

Dit soort schitterende initiatieven kunnen dus wel lukken al is het midden in de wijk zo blijkt in dit geval. Als de communicatie en beginspraak maar goed en duidelijk is richting omwonenden in de wijk. Ipse de Bruggen mag trots zijn op wat ze hier bereikt hebben met deze woongroep. Een groep mensen met een lichte beperking maar wel mensen die precies weten wat er in de stad gebeurt en ook aangeven waar ze zich zorgen over maken. Door diverse anekdotes, die voorbij kwamen, werd dit duidelijk

Al met al zou het natuurlijk een heel lang verhaal worden als we alles moeten verwoorden wat er gevraagd en gezegd is. Dat houden we ook graag voor ons, maar dat we zijn onder de indruk van deze schitterende woonvorm midden in een wijk en ook de manier waarop Ipse de Bruggen met hun cliënten aan de slag is gegaan. Ga vooral zo door.

Aan het einde is er nog een foto moment geweest en met toestemming van begeleiding en jongeren plaatsen we deze ook op onze site.

Bram Stoop
fractie Hart voor Delft