De fractie van Hart voor Delft is al geruime tijd bezig met het afleggen van werkbezoeken aan diverse organisaties in de stad. Ook zijn we bezig met wijkbezoeken die via onze social media te volgen zijn.

Op dinsdag 31 oktober jl. was de fractie op werkbezoek bij afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Delft. Bij Hart voor Delft is het niet zo dat alleen de fractievoorzitter of individueel fractielid op werkbezoek gaat. Wij gaan met vrijwel de hele fractie en altijd met een afgevaardigde vanuit ons bestuur. Kortom ook hierbij breed vertegenwoordigd. In de hele stad zien we vaak de mensen van de dienst openbare orde en veiligheid aan het werk. Ook in de diverse wijken van Delft hebben zij een vertegenwoordiging die wijkgericht bezig is. Voor onze fractie was het doel om vooral informatie binnen te halen wat de dienst openbare orde en veiligheid allemaal doet in de stad. Ook de organisaties waarmee ze samenwerken kwamen uitgebreid ter sprake. De bijeenkomst was goed georganiseerd en de dienst openbare orde en veiligheid waren met vier mensen vertegenwoordigd van leiding gevende tot aan de werkvloer.

De fractie heeft uitleg gekregen wat de dienst Openbare orde en Veiligheid allemaal voor werkzaamheden verrichten in de stad. Er waren zaken bij die we simpelweg gewoon nog niet wisten. Na ruim een uur uitleg te hebben gehad, kregen we de gelegenheid om vragen te stellen waarna een discussie op gang kwam. Wat ons is verteld, is te veel om op te schrijven. De uitleg en discussie was vooral constructief en voor onze fractie iets om op terug te kijken.

Het resultaat van dit werkbezoek was voor onze fractie dat we nu echt een goed beeld hebben van de dienst openbare orde en veiligheid. Het vak van Handavers en Boa’s is niet alleen bonnen uitschrijven, maar veel meer dan dat. Dat is ons inmiddels wel duidelijk geworden. Een zeer uitgebreid takenpakket. De dienst Openbare orde en Veiligheid is een onmisbare schakel in onze stad.

Bram Stoop
Fractie Hart voor Delft