De raadsvergadering van 25 september jl. eindigde met 8 raadsleden minder. De SP verliet de raadsvergadering voor 24.00 uur uit protest, Onafhankelijk Delft even na 00.30 uur en nog een CDA raadslid vertrok eerder. Op dat moment waren er nog drie onderwerpen, die moesten worden behandeld.

De verordening geeft aan, dat na 24.00 uur in principe geen agendapunten meer worden behandeld. De vergadering wordt dan de week daarop voortgezet of agendapunten worden naar een volgende vergadering verschoven. Uiteraard bepaalt de raad de eigen orde, maar het is na 24.00 uur onverstandig en onzorgvuldig om nog uitgebreid over onderwerpen te spreken en vooral te besluiten.

Het is nu een aantal malen voorgekomen, dat de raad na 24.00 uur toch nog onderwerpen ging behandelen. De dames en heren raadsleden hebben eigenlijk geen zin om nog een keer terug te komen, dus worden onderwerpen er snel doorheen gejast, want men wil ook snel naar huis.

Zo werd in nog geen vijf minuten tijd het bestemmingsplan Parkeergarage Spoorzone (een miljoenen project) op ‘zorgvuldige’ wijze er doorheen geduwd.

Een schandalige vertoning!

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman