Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft,  25 augustus 2014

Betreft: werkgroep parkeren omgeving Choorstraat

Geacht college,

Onze fractie heeft eerder dit jaar het onderwerp parkeren (oa. runshopplaatsen) rond de omgeving Choorstraat aan de orde gesteld. De toenmalige wethouder mevrouw Junius zou begin dit jaar met de ondernemers en bewoners hierover in gesprek gaan. Wij hebben begrepen, dat zij ervoor heeft gekozen om het gesprek over te laten aan haar opvolger. Er blijkt nu een gesprek te zijn geweest op 7 juli 2014 met de Klankbordgroep, waarin dit onderwerp is besproken. Dit zou geleid hebben tot een voorstel.

Het is onze fractie onduidelijk wie namens de omgeving Choorstraat deelneemt aan de Klankbordgroep en wat het besproken voorstel inhoudt. Daarnaast willen wij u erop wijzen dat ruim een half jaar later, nadat wij dit onderwerp ter sprake hebben gebracht, er voor de ondernemers nog steeds geen oplossing gevonden lijkt te zijn voor het kort parkeren rond de Choorstraat.

Graag willen wij geïnformeerd worden over de stand van zaken. Wie is namens de omgeving Choorstraat in de Klankbordgroep vertegenwoordigd? Wat houdt het voorstel in, zoals besproken op 7 juli jl.? Zijn ondernemers en bewoners hiermee akkoord? Wanneer kan, bij akkoord voorstel, hieraan uitvoering worden gegeven?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman