Spookwoningen, waar geen officiële bewoners zijn geregistreerd maar toch een onverklaarbaar energieverbruik plaatsvindt, vormen een zorgwekkend fenomeen. Volgens berichtgeving van RTL Nieuws wijst dit verschijnsel vaak op criminele activiteiten, variërend van hennepkwekerijen en drugslabs tot opslagplaatsen voor drugs of wapens.[1] Landelijk gezien zijn er ongeveer 31.000 van dergelijke spookwoningen, waarvan naar verluidt 100 zich in de gemeente Delft bevinden.

Met deze context willen wij het college graag bevragen over de omvang van dit probleem en of er een verklaring voorhanden is. Het is voor Hart voor Delft onacceptabel dat deze woningen fungeren als dekmantel voor criminele activiteiten. Hennepkwekerijen en drugslabs veroorzaken niet alleen gevaarlijke situaties, maar leiden ook tot overlast in woonwijken. Bovendien zijn de 100 onbewoonde woningen in onze gemeente een ongewenste situatie, gezien de dringende behoefte aan woonruimte voor woningzoekenden. Het is daarom van groot belang dat er snel en grondig onderzoek wordt verricht naar de oorzaken van dit fenomeen en hoe het kan worden voorkomen.

Daarom heeft ons commissielid Daan Stellingwerf namens Hart voor Delft de volgende vragen gesteld:

  1. Is het college op de hoogte van de landelijke toename van spookwoningen tot meer dan 31.000, zoals gerapporteerd door RTL Nieuws, en zijn alle 100 bekende spookwoningen in Delft geïdentificeerd en gemonitord door de gemeente?
  2. Indien deze woningen niet zijn geïdentificeerd, welke stappen zal het college ondernemen om dit zo snel mogelijk in kaart te brengen?
  3. Kan het college aangeven in hoeverre de handhaving van de gemeente Delft effectief is bij het aanpakken van spookwoningen, met name in het kader van de recente bevindingen van RTL Nieuws over de toenemende criminele activiteiten in dergelijke panden?
  4. Op welke manieren bevordert de gemeente Delft de samenwerking met politie en justitie, met een aanpak vergelijkbaar met die van andere gemeenten zoals Amstelveen, om effectief op te treden tegen spookwoningen en de daaraan gerelateerde criminele activiteiten?
  5. In het licht van vergelijkbare resultaten in omliggende gemeenten, welke mogelijkheden ziet het college voor het uitwisselen van kennis en het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden met betrekking tot deze kwestie?

Fractie Hart voor Delft
Daan Stellingwerf

[1] https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5424182/criminelen-spookwoning-spookbewoning-woning-leegstand-hennepplantage