Onze fractie heeft verontrustende signalen ontvangen over de situatie rond de basisschool De Schatkaart in Delft.


Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 1 oktober 2017

Betreft: schriftelijke vragen inzake basisschool de Schatkaart

Geacht college,

Onze fractie heeft verontrustende signalen ontvangen over de situatie rond de basisschool De Schatkaart in Delft. Wij hebben begrepen dat het bestuur van Librijn overweegt deze basisschool te sluiten vanwege gebrek aan leerlingen. Tegelijkertijd blijkt dat de onderwijsinspectie zeer tevreden is over het onderwijs dat wordt aangeboden op deze school.

Bijzonder hierbij is wel dat op de basisschool in de naastgelegen gemeente, waarover ook het bestuur van Librijn gaat, geen leerlingen meer worden aangenomen en overwogen wordt een tweede basisschool te bouwen. Wij hebben dan ook de volgende vragen.

  1. Graag worden wij uitgebreid geïnformeerd over de situatie rond basisschool De Schatkaart. Wat is er nu precies aan de hand?
  2. Kan het zijn, dat kinderen van inwoners in de Harnaschpolder kiezen voor de basisschool in de aangrenzende gemeente, waardoor deze school nu geen leerlingen meer aanneemt? Graag een uitgebreide reactie op deze vraag.
  3. Als er inderdaad plannen zijn bij het bestuur van Librijn om een tweede basisschool te realiseren in de aangrenzende gemeente, is het dan niet verstandiger om met het bestuur van Librijn en collega-wethouder in aangrenzende gemeente in gesprek te gaan om te bezien hoe de basisschool De Schatkaart behouden kan blijven?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop