Zo’n half jaar geleden werd door toenmalig wethouder Vokurka (D66) de naam ‘Nieuw Delft’ geïntroduceerd. Even leek het erop dat dit de nieuwe naam voor het spoorzonegebied moest worden. Al was het maar door de blije trotse blik van de wethouder tijdens het uitspreken van deze term.

Stadsbelangen Delft, en ook de VVD fractie, vonden de term ‘Nieuw Delft’ niet zo’n voor de hand liggende naam voor deze nieuwe wijk. Dat vinden wij nog steeds. Wij vinden dat het kiezen van een eventuele nieuwe naam voor dit gebied bij uitstek iets is waar je de Delftenaren bij kunt en moet betrekken.

Toen wij de wethouder hierop aanspraken, reageerde hij min of meer geschrokken. Hij had immers, zonder overleg met de raad wat dure marketingjongens aan het werk gezet. Die kwamen met deze lumineuze naam op de proppen.

De wethouder gaf toe dat het betrekken van burgers voor het bedenken van een nieuwe naam voor het Spoorzonegebied hem niet onsympathiek voorkwam. Volgens hem was de naam niet bedoeld als wijknaam voor het nieuw te ontwikkelen gebied. Het was slechts de werktitel van de marketingcampagne om het Spoorzonegebied aan de man te brengen. Vokurka verzekerde de raad dat de kreet ‘Nieuw Delft’ absoluut niet de nieuwe naam voor deze wijk was.

Echter, het valt op dat het college sinds die tijd steevast over de naam ‘Nieuw Delft’ spreekt als het over het Spoorzonegebied gaat. Ook in uitingen in de media en in de Jaarstukken 2013 spreekt men telkens nadrukkelijk over de wijk ‘Nieuw Delft’. Zelfs een D66 raadslid deed dit recentelijk nog in de commissie Algemeen en werd gecorrigeerd door de voorzitter van de commissie.

Het heeft er alle schijn van dat oud wethouder Vokurka de raad een ‘beetje’ voorgelogen heeft. Er lijkt namelijk geen enkele bereidheid om andere suggesties te overwegen, laat staan de Delftse burger hierin te betrekken.

Wij zullen na installatie van de nieuw verantwoordelijke wethouder over onder andere dit gebied, vermoedelijk Lennart Harpe (VVD), hem opdragen met een plan te komen hoe we zo snel mogelijk tot een goede wijknaam kunnen komen. Een naam bedacht door onze inwoners en dus kan rekenen op een breed draagvlak in de Delftse samenleving. Dit moet zeker lukken daar Lennart Harpe in zijn vorige rol als raadslid ook niet zo’n warm voorstander van de naam ‘Nieuw Delft’ was.

Tot die tijd blijft dit gebied voor Stadsbelangen Delft gewoon het Spoorzone(gebied).

Stadsbelangen Delft
Werner Bremer