De afgelopen tijd ontvangt het bestuur berichten van mensen, die maar al te graag menen, dat persoonlijke uitingen van onze fractieleden op hun eigen social media, standpunten zouden zijn van Hart voor Delft. Dat is niet het geval.

Voor iedereen, dus ook voor onze fractieleden, geldt de vrijheid van meningsuiting. Net als onze inwoners hebben ook de leden van onze fractie een mening over landelijke dan wel wereldwijde gebeurtenissen. Dat zij zich daarover op hun eigen social media uiten, wat hun goed recht is, betekent niet dat zij daarmee tegelijkertijd het standpunt van Hart voor Delft over de landelijke dan wel wereldwijde gebeurtenissen vertegenwoordigen.

Leidend voor Hart voor Delft is de lokale politiek in Delft, onze inwoners en het door de leden vastgestelde verkiezingsprogramma 2022-2026 ‘Tijd voor verandering!’.

De samenstelling van een fractie binnen een lokale partij als Hart voor Delft bestaat uit mensen met verschillende achtergronden. Daar is niets mis mee. De charme is, dat ondanks die verschillende achtergronden, de fractieleden van Hart voor Delft gemeen hebben, dat zij het beste voor onze stad en haar inwoners willen.

Voor zowel het bestuur als de fractie gelden altijd de gesproken teksten namens Hart voor Delft in (raads)bijeenkomsten, commissie- en raadsvergaderingen en uitingen, die op de social media van Hart voor Delft zelf worden gepubliceerd. Hetzelfde geldt voor berichten die vanuit de Hart voor Delft social media worden geretweet.

Bestuur Hart voor Delft