Een uniek moment in de Delftse raad bij de Begrotingscommissie. Voor het eerst sinds jaren bleek het mogelijk om voor de begroting 2018 € 50.000,– te verschuiven. Het Evenementen budget voor de hele stad wordt voor 2018 met dit bedrag extra verhoogd. Wie had gedacht, dat dit in Delft mogelijk zou zijn?


De VVD-fractie stemde tegen met een gezocht en zwak argument, dat nergens op sloeg. Door de verschuiving, er veranderde in totaal niets aan de begroting, meende deze fractie dat hierdoor de aflossing van de stadsschuld vertraging zou oplopen. Ook D66 stemde tegen. Onbegrijpelijk. Kennelijk heeft deze fractie niet door dat zij op dit moment in Delft alleen de grootste fractie zijn, omdat Alexander Pechtold vier jaar geleden hot was.

Dat zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen anders zijn. Als regeringspartij heeft D66 net als de VVD ervoor gezorgd dat de boodschappen voor onze inwoners aanmerkelijk duurder worden. Dat zal de Delftse kiezer niet vergeten zijn in maart 2018. Het is goed te onthouden dat partijen als D66 en de VVD kennelijk niet veel op hebben met evenementen, waardoor mensen met elkaar verbonden worden of goed is voor de economie en het toerisme in Delft.

Verder bleek vooral de Begrotingscommissies gebruikt te worden om allerlei ‘droom fantasieën’ ter sprake te brengen of om alvast verkiezingsprogramma voor te lezen. Het mag natuurlijk allemaal, maar op deze wijze hebben Begrotingscommissies geen enkele zin. Onderwerp was de Programmabegroting en daar liet men zich vrijwel niet over uit.

Wat onze fractie betreft voortaan één avond Algemene Beschouwingen inclusief moties met daarna een uitgebreide eerste termijn van het college. En vier, vijf dagen later de tweede termijn van de raad en tweede termijn college en daarna stemmen. Dat is naar onze mening de meest effectieve behandeling van de Programmabegroting en doet ook recht aan de Programmabegroting zelf.

Alle fantasieën en wensen van fracties kunnen vervolgens bij de behandeling van de Kadernota het jaar daarop ingebracht worden als opmaat voor de begroting 2019. Nu vlogen de moties je de dag van de vergadering last minute om de oren. Hoe zorgvuldig worden moties dan bestudeerd? Van elke fractie wordt toch verwacht om op dezelfde avond voor of tegen te zijn. Een verandering van dit proces is echt nodig!

De motie van OD om te pleiten voor een preventief onderzoek prostaatkanker werd door onze fractie gesteund en door een grote meerderheid aangenomen. Het college had geen bezwaar tegen deze motie. De motie vroeg alleen aan het college om aan de GGD te vragen een uitspraak te doen of een preventief bevolkingsonderzoek al dan niet zinvol is. Het was overigens wel geloofwaardiger geweest als deze motie een jaar eerder was ingediend.

Onze fractie was het zeker niet met alles eens wat in de Programmabegroting stond vermeld. Tegelijkertijd heeft deze Programmabegroting voor het eerst sinds jaren laten zien dat voorstellen van oppositiepartijen zijn overgenomen. Stadsbelangen Delft wilde verlaging van de OZB, meer budget voor Evenementen en Onderhoud in onze stad en het afschaffen van de voorgenomen hondenbelasting om enkele zaken te noemen. Dat is nu ook in deze Programmabegroting verwerkt.

Onze fractie meende dat het alleszins te verdedigen is om als oppositiepartij in te stemmen met deze Programmabegroting. Alleen maar tegen stemmen om tegen te stemmen brengt onze stad niet vooruit! Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In ons verkiezingsprogramma zal Stadsbelangen Delft de wensen voor de komende raadsperiode neerleggen evenals bij de voorbereidingen voor de Kadernota 2018.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman