naamlooskopieAan college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 15 juli 2014

Betreft: schriftelijke vragen aan het college van B&W over eindtijd muziek tijdens openingsavond Owee

De fracties van het CDA, Stadsbelangen Delft en de ChristenUnie hebben vragen naar aanleiding van het collegebesluit d.d. 24 juni 2014 over de eindtijd van de muziek tijdens de openingsavond van de Owee. U hebt besloten om 1 vaste uitzondering te maken in het evenementenbeleid betreffende de eindtijd voor evenementen (normaal 23.00 uur), namelijk voor het jaarlijkse openingsfeest van de OWee (naar 24.00 uur).

Ondergetekenden zijn groot voorstander van mooie evenementen, zeker ook voor de jaarlijkse OWee inclusief festiviteiten. Maar ondergetekenden maken zich wel zorgen over de communicatie rond deze beslissing en de gevolgen voor eventuele andere evenementen in de stad. Daarom de volgende vragen:

1) Kunt u aangeven hoe u aan inwoners hebt gecommuniceerd dat u deze uitzondering in het evenementenbeleid hebt gemaakt?

2) Kunt u aangeven waarom u voor 1 evenement een uitzondering maakt?

3) Hoe voorkomt u dat andere evenementen nu ook aanspraak zullen proberen te maken op een uitzondering voor de eindtijd van hun evenement? Wat is uw antwoord op een dergelijk verzoek van een evenementenorganisator?

4) Waarom hebt u de gemeenteraad niet gevraagd om deze wijziging goed te keuren, om het draagvlak voor de beslissing te vergroten?

David van Dis (CDA), Aad Meuleman (Stadsbelangen Delft), Joëlle Gooijer (ChristenUnie)

 

CDA Stadsbelangen Delft ChristenUnie