Regelmatig wordt onze fractie benaderd door individuele burgers, die in contact met de gemeente niet verder komen of klachten hebben over de gemeente en de hulp van raadsleden inroepen bij hun persoonlijk probleem. Dat is best lastig, want de macht van raadsleden op dat vlak is beperkt en bovendien kunnen burgers gebruik maken van allerlei rechtsinstrumenten als zij het oneens zijn met beslissingen of klachten hebben over de gemeente.

Daarnaast hebben raadsleden meestal niet de beschikking over de volledige informatie. Alleen wat inwoners aangeven. Toch komen deze signalen steeds vaker voor en de vraag rijst om nog eens na te denken over de inzet van een onafhankelijke lokale ombudsman/vrouw, zoals in diverse andere gemeenten het geval is. Iemand die korte lijnen heeft bij de gemeente. Hierdoor kunnen eventuele vergissingen of misstanden adequaat worden verholpen. De burger kan dan ook veel sneller duidelijkheid krijgen.

Recentelijk kreeg de raad een uitgebreid schrijven van een inwoner uit Groningen over een voorval dat zich heeft afgespeeld in de haven bij Delft. Hierbij worden ernstige beschuldigingen geuit door deze inwoner aan het adres van de havendienst en de politie. Gastvrij Delft? De gemeente heeft de klacht van deze inwoner afgehandeld en ongegrond verklaard.

Toch blijft het beeld bestaan dat bij deze kwestie wellicht niet helemaal correct werd gehandeld. Als een inwoner zoveel moeite neemt om zijn grieven in een brief gedetailleerd en uitgebreid kenbaar te maken, dan kan het verhaal van deze inwoner nooit helemaal verzonnen zijn.

Een ander voorbeeld betreft een burger die deze maand ineens geen inkomsten heeft van de gemeente en ook geen informatie heeft gekregen hoe nu verder. Emailberichten met vragen hierover worden domweg niet beantwoord door de gemeente. Gevolg dat deze inwoner deze maand zonder inkomsten zit en dus in financiële problemen terecht komt. De vaste lasten gaan immers wel door. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de gemeente mensen financiële problemen bezorgt?

Kortom: een discussie om een lokale ombudsfunctie in het leven te roepen, kan geen kwaad. Stadsbelangen Delft zal hier op korte termijn aandacht aan besteden.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman