Vandaag, 6 januari 2024, staat in het AD Delft, wat het college met het afval in Delft wil, namelijk dat de Delftenaar PER VUILNISZAK gaat betalen. Dit noemen ze Diftar (gedifferentieerde tarieven). Dat zou helpen om het afval per huishouden te verminderen, zo stelt het college. Hoezo? Gaan inwoners dan minder producten kopen? Weer een gezocht argument om een onzalig plan te presenteren en belangrijker nog: Wat willen onze inwoners? Die zijn nog niet eens gehoord over dit plan.

Via de media wordt de Delftse burger gemasseerd om aan Diftar te gaan. Want als het aan een deel van de Delftse politici ligt, gaat het stadsbestuur de komende maanden bekijken of dit ingevoerd kan worden.

Hart voor Delft hoort zeker niet bij dat deel van de politici die dat willen. Het stadsbestuur, de gemeenteraad dus, weet nog van niets en moet dit via de media vernemen. Communicatie 2024!

En nu dan over het huisvuil
Twee manieren waarmee de gemeente je hoeveelheid vuilniszakken zou kunnen tellen:
1. vuilniszakken kopen
We kunnen opgezadeld worden met vuilniszakken kopen bij de gemeente, waar we dan ons restafval in kunnen deponeren. Hart voor Delft zou deze werkwijze nooit ondersteunen. Ook zijn we tegen betaling om een vuilniszak in de restafvalcontainer te gooien. Hart voor Delft wil volledige nascheiding van huisafval. Steeds meer gemeenten in Nederland gaan weer over op nascheiding. Goedkoper en milieuvriendelijker!

  1. Avalexkaart
    Wanneer we geen vuilniszakken bij de gemeente hoeven te kopen, kan er ook geteld worden via een Avalexkaart om de vuilnisbak te openen, zodat je je vuilnis in de container kwijt kan. Nog even en we worden het Napels, Palermo of Rome van Delft, een hotspot in de provincie Zuid Holland. Gooi je zak gewoon op de hoek van de straat, zorg dat er geen vuil in zit waar je naam en adres op staat, doe handschoenen aan om vingerafdrukken te voorkomen, zet een masker op om gezichtsherkenning via een camera te voorkomen. Zo’n situatie moet niemand willen in Delft. Nu al wordt er veel huisvuil naast de restcontainers neergelegd. Ratten lopen door diverse buurten het afval te besnuffelen.

Hart voor Delft weet wel dat beide mogelijkheden om Diftar in te voeren geen goede oplossing is om het Delfts huisvuil per huishouden te beteugelen. Het is simpel een plan van dit college om nog meer geld van onze inwoners uit hun portemonnee te halen. Wij zullen dan ook niet akkoord gaan als dit plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en verwachten dat onze inwoners zich ook zullen verzetten tegen dit belachelijke voornemen van het college.

Coby de Koning
Hart voor Delft