Delft hoeft weinig tot niets te verwachten van de partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen Zuid Holland.

Teleurstelling en kwaadheid overheerst bij Stadsbelangen Delft over de weinig zeggende reacties, voor zover lijstrekkers van de Provinciale Statenverkiezingen Zuid Holland het fatsoen hadden om te reageren op onze brief van 26 februari 2015. Zie bijgaande link.
http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7391#more-7391 

Opmerkelijk is het gebrek aan kennis van het ontstaan van de Delftse problematiek. Nog opmerkelijker is de constatering, dat de meeste partijen zich zelfs voor de beantwoording van onze concrete vraag zich niet of nauwelijks hebben verdiept in de Delftse situatie.

Blijkbaar geldt zelfs voor de lijsttrekkers van de meeste politieke partijen dat het de komende verkiezingen niet zozeer om zaken binnen de Provincie gaat. Alle focus ligt op de verhoudingen die in de Eerste Kamer gaan ontstaan. Dat leidt tot het beeld dat ‘de Provincie ‘ vooral een baantjesfabriek is voor de ‘happy few’. Als Provinciale bestuurders zich zo weinig aantrekken van de problemen van één van de grootste gemeenten in haar provincie, dan moeten we ons echt gaan afvragen of deze bestuurslaag nog wel nodig is.

Partijen als D66, het CDA en Groen Links, waarvan de lokale partijen in onze stad de afgelopen jaren als coalitiepartij mede verantwoordelijk zijn geweest voor de slechte financiële situatie van Delft, konden zelfs niet het fatsoen opbrengen om een reactie te sturen. Ook partijen als de PVV, 50 plus en de PvdD vonden het niet nodig te reageren. Wat Stadsbelangen Delft betreft verdienen deze partijen geen enkele stem  van de Delftse kiezer.

Het beeld van de partijen die wel reageerden is veelzeggend en schokkend. Partijen als de SP, SGP gaven een overbodige formele beschrijving van de rol van de Provincie versus de gemeente. Zij gaan volledig voorbij aan de rol, die de Provincie Zuid Holland zelf in de afgelopen jaren tegenover Delft heeft gespeeld. Deze partijen gaan hieraan volstrekt voorbij. Een stem op deze partijen is dus een verloren stem voor Delft. De opstelling en dwang van de Provincie Zuid Holland rond bijvoorbeeld de gang van zaken bij de Sint Sebastiaansbrug heeft geleid tot vele extra kosten voor onze stad met dank aan gedeputeerde mevrouw de Bondt (VVD). 

De lijstrekkers van de PvdA en VVD gaven aan dat zij GS hebben gevraagd om in overleg te treden met Delft en hierover te rapporteren. Verder geen enkele concrete financiële toezegging. De VVD kwam niet verder dan het aanbieden van kwalitatieve hulp en zoveel mogelijk lastenverhoging voor onze inwoners te voorkomen (lees een beetje meer lastenverhoging mag). Zelfs de lokale VVD in onze stad is hierin, na de gemeenteraadsverkiezingen en zittend op het wethouders pluche, niet in geslaagd. Integendeel! 

Positief was de reactie van de lijsttrekker van de ChristenUnie. Als enige partij erkent deze partij dat de financiële situatie, waarin Delft is beland, niet door Delft alleen is ontstaan. Zij vinden dat iedereen moet meehelpen aan een oplossing voor de financiële situatie van Delft. 

Verder werd een positieve reactie ontvangen van NL Lokaal. Deze partij vindt dat de Provincie er alles aan moet doen om Delft te helpen, eventueel ook financieel. De verenigde Lokale Partijen Zuid Holland wil zich wel voor Delft inzetten op voorwaarde dat Stadsbelangen Delft zich bij hen aansluit. Tenslotte liet de Libertarische Partij in haar reactie zien geen enkele verstand van zaken te hebben over de situatie van Delft alsook over de Provincie zelf. 

De opstelling van de meeste partijen in de Provincie Zuid Holland vraagt om een stevige tegenreactie van Delft en van de Delftse kiezer. Wat ons betreft  doen we niet meer mee aan het ‘schouder aan schouder principe’, waarbij Delft steeds aan het kortste touwtje trekt. Delft betaalt geen euro meer aan het realiseren van tramlijn 19 en stopt met de activiteiten rond de Sint Sebastiaansbrug totdat de Provincie een duidelijk helpende hand aan onze stad biedt.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman