kunstwerkZoals uw college bij de behandeling van de Programmabegroting 2017-2020 al aankondigde, overigens werd de Programmabegroting door onze fractie niet gesteund, wil Delft een kunstwerk ter waarde van 1 miljoen euro realiseren op het stationsplein. De terechte weerstand in de stad tegen dit voornemen neemt steeds meer toe. Het is niet uit te leggen dat een stad met nog zoveel schulden dergelijke voornemens presenteert.

Aan: het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 17 november 2016
Betreft: kunstwerk bij voormalig complex CombiWerk, Buitenwatersloot

Geacht college,
Zoals uw college bij de behandeling van de Programmabegroting 2017-2020 al aankondigde, overigens werd de Programmabegroting door onze fractie niet gesteund, wil Delft een kunstwerk ter waarde van 1 miljoen euro realiseren op het stationsplein/spoorzonegebied. De terechte weerstand in de stad tegen dit voornemen neemt steeds meer toe. Het is niet uit te leggen dat een stad met nog zoveel schulden dergelijke voornemens presenteert.

Los daarvan blijkt op het voormalig terrein van CombiWerk aan de Buitenwatersloot een kunstwerk te staan, dat met spoed moet worden verwijderd. Het kunstwerk werd destijds gemaakt als gevolg van de 1% regeling bij het verbouwen van het magazijn destijds. Het kunstwerk is door een Delftenaar gemaakt en ontworpen speciaal voor CombiWerk en de gemeente Delft. Ook hebben toen de mensen, die werkzaam waren bij CombiWerk, meegeholpen om het kunstwerk te voorzien van kunststof en hout onder begeleiding van de kunstenaar.

Het sculptuur kunstwerk is 6,5 meter hoog is toen in opdracht vervaardigd met een nieuwe techniek bij de Delftse firma Qcta Tube. Dit kunstwerk zou na enig opknapbeurt schitterend op een nieuwe verhoogde natuurstenen vierkant (zwart) blok kunnen staan van 3,5 meter hoog op de nog in te richten stationsplein/spoorzonegebied.

Wij hebben begrepen dat het huidige bedrijf Werkse het niet wil hebben op hun huidige terrein. De gemeente Delft moet nu dit kunstwerk voor eind december 2016 verwijderen in verband met de verkoop van het voormalig CombiWerk terrein. Naar onze mening is dit voor de gemeente een uitgelezen kans om heel veel geld te besparen en een door Delft in het verleden gemaakt kunstwerk weer een nieuwe bestemming te geven. Uit informatie blijkt, dat het kunstwerk niet bekend was bij huidige kunstwacht, omdat het werd onderhouden door de technische dienst van CombiWerk zelf.

Betekenis sculptuur
Het uit twee bestaande sculpturen lijken bijna idem gelijk, echter er zit toch verschil in. Dit symboliseert dat niet iedereen gelijk is (geestelijk of lichamelijk), maar wel in staat is om met de materialen te werken, hout, kunststof, metaal en elektra. De acrylaat bestaande kunststof staaf met ingeblazen luchtbellen werd nachts aangelicht waardoor de luchtbellen opschijnen wat de activiteit van de Delftenaren wil benadrukken.

Vragen:
1. Bent u het met onze fractie eens, dat dit een mooie en goedkope oplossing zou zijn om dit mooie kunstwerk een nieuwe plek te geven op het stationsplein/spoorzonegebied?
2. Zo nee, waarom niet? Graag een uitgebreide toelichting.
3. Als u dit kunstwerk niet een nieuwe plek wil geven op het stationspleinspoorzonegebied, welke bestemming krijgt dit kunstwerk dan?

Wij zien met belangstelling uw beantwoording tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman