In de gemeenteraadsvergadering van 28 september 2017 heeft onze fractie met succes de wethouder bereid gevonden om nu écht een actie in te zetten om de scheurende brommers en scooters uit de binnenstad te weren. Onze fractie had hier in de commissievergadering RV al extra aandacht voor gevraagd. De scheurende brommers in de binnenstad zorgen voor veel overlast en luchtvervuiling.

Wethouder Harpe zegde de raad toe dat het beleid inzake ontheffingen in november 2017 te willen gaan wijzigen. Formeel gaat het hier om een collegebevoegdheid, maar een voorgenomen beleidswijziging zal eerst met de raad worden besproken.

Het college denkt erover om vanaf 1 juli 2018 ontheffingen te verlenen aan ondernemers die alleen werken met elektrisch aangedreven brommers en scooters. De bestaande ontheffingen zullen dan binnen een periode van twee, drie jaar komen te vervallen. Nieuwe ontheffingen kunnen dan alleen nog worden verstrekt als de ondernemer werkt met elektrisch aangedreven brommers/scooters.

Onze fractie is tevreden met dit voornemen, maar vindt wel de termijn van twee, drie jaar te lang. We hebben de wethouder gevraagd dit met de betreffende ondernemers te bespreken en te bezien of deze termijn korter kan. Uiteraard begrijpt onze fractie ook, dat ondernemers een periode nodig hebben om het gewenste doel te bereiken, namelijk alleen werken met elektrisch aangedreven brommers/scooters, maar enige druk hierop kan geen kwaad.

Onze fractie heeft nogmaals aandacht gevraagd voor extra handhaving op dit moment. De burgemeester gaf aan hierover al in gesprek te zijn met de politie en dat in de afgelopen periode al scherper wordt gehandhaafd.

De toezegging van de wethouder was voor onze fractie voor dit moment voldoende en wij wachten de aangekondigde nieuwe beleidsregels voor ontheffingen in de binnenstad af. De discussie krijgt in november/december 2017 dus een definitief vervolg.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman