bestuursHet was een bijzondere dag op 14 oktober jl. bij de behandeling in de gemeenteraad van het bestuursprogramma 2011-2014. Die dag de installatie van een nieuw kabinet samengesteld volgens de formule van de zogenaamde ‘ziekenhuisvariant’ en een kabinet dat de mogelijkheid van tweedeling in onze maatschappij gedoogd. Een enorm risico. Wat dit gaat betekenen voor ons land zal moeten blijken. Ook als het gaat om het bestuursprogramma van dit college als uitwerking van het coalitieakkoord. Wij horen graag of het college al een reactie kan geven op de vraag of de kabinetsplannen en het gedoogakkoord consequenties hebben voor dit bestuursprogramma. Moet Delft hierdoor meer of minder gaan bezuinigen in de komende jaren of is 30 miljoen toereikend. 

Hoewel het niet aan onze fractie is om een akkoord te geven op dit programma, het is immers een ‘coalitiefeestje’, vinden wij in het bestuursprogramma diverse zaken terug die wij ook hebben aangegeven in eerdere discussies, zoals bereikbaarheid stad, minder ambtenaren (mager ingevuld), zo veel mogelijk de lasten van inwoners ontzien (kan nog beter). Maar ook worden zaken summier of helemaal niet genoemd. 

Voor wat betreft de bereikbaarheid van de stad, gaat het college pas in 2011 een masterplan maken. Dat moet toch sneller worden opgepakt gezien de huidige situatie. Vooral in de binnenstad.  Hierbij zien wij dat het vooral gaat over fietsen en Stadsbelangen heeft het niet alleen over fietsen als het gaat om de bereikbaarheid van onze stad. Het gaat ook over voetgangers, bezoekers, autoverkeer en parkeerplekken. 

De plannen rond het buurt- en wijkwerk zijn bijzonder te noemen. Een herhaling van de situatie 1994-1998. Ook toen bezuinigingen en enkele buurthuizen dicht. Onder aanvoering van de PvdA en Groen Links kwam hele stad in rep en roer. De buurthuizen stegen onder aanvoering van diezelfde partijen de afgelopen jaren uit de grond, bakken geld werd uitgegeven en nu onder verantwoordelijkheid van diezelfde partijen een paar buurthuizen dicht. Graag horen wij van het college welke buurthuizen gesloten moeten worden. Het lijkt onze fractie dat duidelijkheid voor de inwoners gewenst is. 

Het uitstellen van projecten om bezuinigingen te realiseren vinden wij mager ingevuld. Wij hadden gehoopt dat u bijvoorbeeld had laten zien welke bezuiniging er gerealiseerd zou kunnen worden door het uitstellen of zelfs afzien van bijvoorbeeld de versmalling aan de Voorhofdreef. Ook zien wij geen intentie om te bekijken of de kosten voor het Nieuw Stadskantoor naar beneden kunnen worden bijgesteld.  

Wij vinden het onbegrijpelijk dat dit college kiest om het huisvuil eenmaal in de veertien dagen op te halen. Ziet het college dagelijks/wekelijks de troep wel op straat? In de binnenstad moet men op sommige plaatsen nog steeds met vuilniszakken werken en de ondergrondse vuilcontainers kunnen het wekelijkse vuil niet eens aan. Wat Stadsbelangen betreft gaat dit voornemen van tafel. 

Het college kiest ook voor een open dialoog met inwoners en instanties in onze stad. Bijzonder was de inspraak van theater de Veste afgelopen maandag. Dhr. Bartels van theater de Veste refereerde tijdens de Algemene Commissie van 4 oktober jl. aan een bijeenkomst met het college in juni jl. Als dit een voorbode is van hoe het college de dialoog met de stad wil voeren, dan wordt het de komende tijd niet alleen financieel zwaar weer, maar ook bestuurlijk. Voor wat betreft cultuur ziet onze fractie liever minder cultuurweekenden en minder bezuinigingen op DOK en theater de Veste. 

Bij de Algemene Beschouwingen in het kader van de programmabegroting 2011-2014 zal onze fractie op een aantal zaken dmv moties en mogelijk amendementen terugkomen.

Fractie Stadsbelangen