Op donderdag 24 augustus 2023 stond er een kennismaking met Stedelink met een update over de toekomst van de Indische buurt op de agenda voor de raads- en commissieleden. Er was een grote opkomst, bijna alle partijen waren goed vertegenwoordigd. De grote afwezige was Onafhankelijk Delft. Zij hebben het laten afweten en waren dus niet vertegenwoordigd. Kennelijk voor deze partij geen belangrijk onderwerp.

Voor Hart voor Delft zijn Bram Stoop en Sylvia Grobben hier naar toe gegaan. De laatste jaren is er veel te doen geweest over de splitsing van Vestia in 3 delen, waardoor Stedelink de nieuwe wooncorporatie voor Delft is geworden. De reden dat Vestia is opgesplitst was de financiële situatie die in 2011 is ontstaan. Hierdoor mocht Vestia niets meer doen voor de woningen, die in hun bezit waren. Woningen moesten zelfs verkocht worden in Delft om de financiële positie te verbeteren.

Niet alleen was een kennismaking belangrijk voor onze fractie, maar veel belangrijker was de update over de Indische buurt. Er zou uitleg gegeven worden over de toekomst van deze buurt en dan met name de mogelijke sloop en renovatie van de Borneo-, Lombok- en Sumatrastraat. En in fase 3 de bewoners van de Bankastraat. Er werd veel informatie door de vertegenwoordigers van Stedelink gegeven. Er volgt nu een beknopte opsomming van de informatie die wij kregen:

 • Vestia was al jaren van plan de Indische buurt aan te pakken,
 • De woningen zijn ruim 100 jaar oud,
 • Alle woningen zijn in zeer slechte staat,
 • Door financiële problemen bij Vestia in 2011 mocht er niets meer gedaan worden,
 • Vestia is woningen gaan verko­pen om de financiële positie te verstevigen waardoor gespikkeld bezit is ontstaan (particuliere woningen door verkoop) en sloop niet mogelijk is in deze straten,
 • In 2018 is Vestia weer gaan nadenken wat te doen met de Indische buurt en werd een plan van aanpak in meerdere fases geformuleerd.

Fase 1

 • In 2019 is een woonwensonderzoek gehouden en besloten de Javastraat te renoveren. Dit is in 2022 aangevangen in 2023 afgerond. Alle woningen zijn van energielabel F naar A gegaan.

Fase 2

In 2020 heeft Vestia alle bewoners van de straten, die in aanmerking kwamen voor sloop of renovatie, geïnformeerd dat er gerenoveerd werd.  Hier zijn ook de bewoners van de huizen in de Bankastraat in meegenomen (fase 3). De Borneostraat is gespikkeld gebied en kan niet gesloopt worden. Hier gaan 23 woningen gerenoveerd worden, start oktober 2023. De Lombok- en Sumatrastraat zijn eigendom van Stedelink en vanwege de zeer slechte technische staat van de woningen en de kosten van renovatie (€ 250.000,– per woning) werd en wordt overwogen om deze woningen te slopen.

 • Alle binnenwanden en vloeren moeten vervangen worden,
 • Alle elektra is verouderd en moet verwijderd worden, muren waar dit bij de eerste 3 woningen gedaan werd vielen om toen de elektra verwijderd werd,
 • De plafonds zijn rieten stucplafonds en moeten in zijn geheel vervangen worden,
 • Alleen de voor- en achtergevel zou kunnen blijven staan waar de ramen en kozijnen zelfs ook nog vervangen moet worden,
 • Geen enkele isolatie aanwezig,
 • De woningen kunnen door ruimtegebrek voor de warmwaterpomp niet van het gas af.

De voordelen van nieuwbouw werden uiteengezet door de vertegenwoordigers van Stedelink:

 • Er komen meer woningen terug,
 • De nieuwe woningen zijn groter,
 • Alle woningen zijn gelijkvloers, met het oog op de leeftijd van de bewoners, veel zijn pensioengerechtigd en de trap in de huidige woningen kunnen een beperking opleveren,
 • De woningen zijn levensloopbestendig,
 • Nieuwbouw is gasloos, (de gerenoveerde niet door ruimtegebrek en gehorigheid voor de warmtepomp),
 • Geheel in lijn met de duurzaamheidsdoelen,
 • De woningen zijn toekomstbestendig,
 • Bewoners komen in aanmerking voor verhuisvergoeding, ook de bewoners die besluiten elders een woning te betrekken. Bovendien kunnen de laatsten ook op voorrang rekenen bij het zoeken naar een woning in de omgeving.

Overigens heeft Sylvia Grobben namens Hart voor Delft een modelwoning bezocht, die voor € 250.000,–was gerenoveerd. Het zag er top uit en een hele verbetering voor de bewoners.

Op de vraag van één van de aanwezigen:

Hoe ga je zorgen dat de bewoners waarvan de woning gesloopt wordt, terug kunnen komen?

Antwoord van Stedelink:  

De bewoners krijgen wel degelijk een kans terug te komen. Voor de ouderen is de mogelijkheid gelijkvloers te gaan wonen, dus zelfs beter. Belangrijk is dat bij deze renovatie de bewoners terug keren in het­zelfde huis en het huurcontract wordt niet ontbonden. Bij sloop en nieuwbouw wordt het huur­contract wel ontbonden en keren de oud-bewoners niet op dezelfde plek terug.

Waar zij terugkeren is van tevoren niet te bepalen. Er moet goed naar gekeken worden. Zeker is wel dat Stedelink de (oud)bewoners zo goed mogelijk zal onderbrengen. Stedelink snapt heel goed waar zij bang voor zijn en waar de pijn zit. Uit de gesprekken die tot nu toe gevoerd zijn met de bewoners, blijkt dat ongeveer een derde van hen voorstander is van sloop en terugkeer naar nieuwbouw. Twee bewoners zijn al verhuisd naar een andere woning, waarschijnlijk vanwege de onzekerheid over de toekomst. Door mutaties komen er ook meer woningen leeg.

De wensen van de bewoners worden meegenomen en er wordt geïnventariseerd hoe die wensen weer meegenomen kunnen worden in de nieuwe ontwikkelingen. Er wordt gekeken naar een terugkeergarantie, eventueel met huurgewenning. De kans is dat mensen besluiten dat zij niet per se in de Indische buurt willen blijven wonen. Voor hen kan ook in de omgeving gekeken worden naar een passende woning. Hier wil Hart voor Delft de komende periode aandacht aan besteden en goed naar kijken.

Vraag:

Wat kunnen jullie doen voor mensen die niet meer in aan­merking komen voor een sociale huurwoning? 

Antwoord:

Er zijn er op dit moment 2 bewoners die niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Hier moet inderdaad naar gekeken worden.

Bram had een goed punt over de verwachting van de bewoners over de invloed van gemeenteraadsleden bij Stedelink. Bram benoemde dat hij als gemeenteraadslid ook gebonden is en niets aan de beslissing die Stedelink gaat nemen over sloop of nieuwbouw kan veranderen.
‘Het is een zaak van Stedelink en wij kunnen niet veel invloed uitoefenen’ zei hij. De vertegenwoordiger van Stedelink voegde hieraan toe dat gemeenteraadsleden misschien geen invloed uit kunnen oefenen op het besluit dat Stedelink gaat nemen maar hen wel kan aanspreken op het perspectief dat Stedeling vanavond heeft aangegeven. Deze verantwoordelijkheid heeft de gemeenteraad en hier kan de raad ons ook op aanspreken, aldus Stedelink.

Wat gaat er gebeuren en wanneer wordt dit bekend gemaakt?

Vóór 31 december 2023 wordt de beslissing genomen of de beloofde renovatie omgezet wordt naar sloop. Dit komt echt door de erbarmelijke staat van de woningen. Zoals al gezegd, kost het renoveren van 1 woning € 250.000 en dit is echt heel veel geld. Als de beslissing wordt genomen om te slopen, als er een formeel sloopbesluit is, dan komen de bewoners automatisch in aanmerking voor urgentie, en kunnen ze met voorrang een andere woning zoeken.

Fase 3: Bankastraat

Fase 3 wordt nu onderzocht. Er wordt gekeken naar de technische staat van de woningen in de Bankastraat. Stedelink hoopt eind van dit jaar de resultaten van het onderzoek te hebben. Hier liggen alle opties nog open. Ook deze bewoners zijn in 2020 geïnformeerd dat er gerenoveerd zou wonen. Zij zijn op de hoogte gebracht dat er ook voor hen een onderzoek plaats vindt om de technische staat van hun woningen in kaart te brengen.

Word vervolgd en Hart voor Delft zal de ontwikkelingen voor de bewoners nauwlettend volgen.

Bram Stoop en Sylvia Grobben
Hart voor Delft