Het werd werken tot in de kleine uurtjes tijdens de raadsvergadering op 15 juni jl. Als laatste agendapunt stond het Stappenplan Regenboogstad op de agenda. Een mooi stappenplan met stappen waar de komende jaren gemeente en partners aan gaan werken om de problematiek, waar oudere en jongere LHBTI+’ers mee te maken krijgen, aan te pakken.

In het  Plan van Aanpak 2023 – 2026 zijn diverse stappen opgenomen:
1. Ontmoeting voor LHBT+  personen
2. Bevorderen van sociale acceptatie in het onderwijs
3. Bevorderen van sociale acceptatie in de Sport
4. Bevorderen van sociale acceptatie in Welzijn en Zorg
5. Bevorderen van sociale acceptatie en veiligheid in de stad

Onder punt 4. miste Hart voor Delft de 1e lijnszorg en de thuiszorg instellingen. Daarom heeft Hart voor Delft onderstaande motie opgesteld. Zowel Groen Links, Stip, D66 en de Partij van de Arbeid hebben de motie met Hart voor Delft mee ingediend. Tijdens de raadsvergadering bleek veel steun voor deze motie. Naast de indienende partijen waren ook de VVD en OD positief. Een ruime meerderheid dus.

De wethouder heeft de toezegging gedaan om in het actie-, stappenplan toe te voegen: De gemeente zal samen met zorgpartijen en de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit verkennen hoe dit thema met simpele vervolg acties onder de aandacht kunnen brengen van thuiszorg organisaties en de eerste lijnszorg.

Hierop hebben de indienende fracties de motie ingetrokken.

Het is belangrijk dat jongeren en ouderen een luisterend oor vinden wanneer zij in contact komen met de eerstelijnszorg: huisartsen, tandartsen enz. Ook wanneer er thuiszorg verstrekt wordt om bijvoorbeeld steunkousen aan te doen of huishoudelijke zorg. Wanneer er in deze situaties negatief gesproken wordt over LHBTI+’ers, durft de hulp ontvanger hier niet tegen in te gaan en houdt deze zijn/haar mond. Kom je net een beetje uit de kast, sluit je jezelf weer op. Dat is niet de bedoeling van het Stappenplan Regenboogstad.

Een mooi plan, dus een stap vooruit.

Coby de Koning
fractie Hart voor Delft

Onderstaand de betreffende motie:

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab