In de afgelopen jaren is er binnen de gemeenteraad een tendens ontstaan, waarin het besturen van de stad steeds meer afhankelijk lijkt te worden gemaakt van de thuissituatie van raadsleden.

Een vergadering mag niet om 18.00 uur beginnen, want men wil graag thuis eten en hoewel afgesproken is na 24.00 uur niet meer te vergaderen, gaat de raad om 00.30 uur nog rustig door als er drie agendapunten te bespreken zijn. Dat wordt dan onzorgvuldig in een half uurtje afgerond, want niemand heeft zin om een extra avond terug te komen, maar tegelijkertijd wil men na 24.00 uur ook snel naar huis.

Om nog maar te zwijgen van de vele vakantieperioden die er in de afgelopen jaren steeds zijn bijgekomen. In voorgaande jaren had je alleen Kerst- en zomerreces, maar inmiddels zijn daar het voorjaars-, mei- en herfstreces bijgekomen. Alsof men elk reces op vakantie gaat. Dan wordt er niet vergaderd.

In de afgelopen jaren werden het aantal commissies teruggebracht van 5 naar 4 en in deze periode
van 4 naar 3. Steeds minder spreektijd en voor een goed debat en wisselen van standpunten is vrijwel geen ruimte meer. Zo snel mogelijk voorstellen bespreken en afhandelen, want dan kan men weer naar huis. Het oogt allemaal effectiever, maar of het zorgvuldiger is, is zeer de vraag.

De conclusie van de Delftse Rekenkamer (DKR) dat de gemeenteraad zich proactiever moet opstellen, is dan ook niet verwonderlijk. Dat geldt voornamelijk voor de coalitiepartijen, die in de afgelopen jaren vrijwel ‘slaafs’ achter het college aanliepen. Toen vorige week het voorstel van het college over de huisvesting Winterdienst ( zoutopslag) op de agenda stond, vond mevrouw Huijsmans van D66, dat dit voorstel direct naar de hamerstukkenagenda kon. Het ging wel over een investering van 1,5 miljoen euro. Bij de begrotingsbehandelingen in de afgelopen jaren riep het college steeds: ‘de raad kan van alles willen, maar er verandert geen euro in de begroting’. En dus veranderde er, gesteund door de voltallige coalitie, ook niets.

Overigens is de vraag ook hoe kritisch het college zich opstelt richting ambtelijke organisatie. Waar ligt de echte macht? Bij de politiek of de ambtelijke organisatie?

Het raadswerk kost veel tijd en moet meestal naast een reguliere fulltime- of parttimebaan of huishouden wordt gedaan. Maar als je raadslid wilt zijn, gaat het besturen van de stad altijd voor! Het raadswerk kan niet als een ‘tussendoortje’ worden beschouwd en zeker niet afhankelijk worden gemaakt van een privé situatie van een raadslid, hoe begrijpelijk dat misschien ook lijkt. Tijd voor fulltime raadsleden?

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman