1raadzaalDe eerste raadsvergadering van de nieuwe raad bestond vooral uit benoemingen voor de Delftse Haaglanden delegatie en de installatie van commissieleden/niet raadsleden. Voor Stadsbelangen Delft werden Werner Bremer, Coby de Koning en Harry van Adrichem benoemd. Daarnaast werden twee actuele moties behandeld. 

Motie behoud spoedeisende hulp en intensive care
De eerste motie was op initiatief van de VVD en SP fractie geagendeerd. Het betrof hier een motie, waarbij het college werd verzocht er alles aan te doen om Zorgverzekeraars Nederland te overtuigen dat de spoedeisende hulp en de intensive care voor het Reinier de Graaf Gasthuis behouden blijven. Zorgverzekeraars Nederland neemt hierover op korte termijn een beslissing.

Stadsbelangen Delft heeft deze motie niet mee ingediend, maar wel gesteund. Onze fractie ziet ook het belang in dat de spoedeisende hulp en de intensive care behouden blijven. Het gaat om onze Delftse ziekenhuis en dus om het belang van onze inwoners. Het college had al aangegeven, naar aanleiding van schriftelijke vragen van de SP fractie, dat zij er alles aan zouden doen. Eigenlijk maakte deze eerdere toezegging de motie dus overbodig.

Bovendien gaat de Delftse gemeenteraad er niet over. Bijzonder dat juist de VVD fractie deze motie mee indiende. Had het niet voor de hand gelegen dat deze fractie hun eigen VVD minister Schippers aan het werk had gezet of hun Tweede Kamer fractie? In ieder geval werd de motie unaniem aangenomen. Of Zorgverzekeraars Nederland wakker ligt van de Delftse motie is nu maar afwachten.

Motie activiteiten Koningsdag Nieuwe Langendijk
Stadsbelangen Delft heeft samen met Onafhankelijk Delft een motie ingediend in verband met het plotselinge en onverwachte verbod om geen activiteiten tijdens Koningsdag toe te staan op de Nieuwe Langendijk. Hoewel, naar nu blijkt, voor deze plek nooit een vergunning is afgegeven voor rommelmarkt activiteiten, heeft de gemeente de activiteiten jarenlang gedoogd.

Uit de discussie bleek, dat de gemeente niet met ondernemers en bewoners van de Nieuwe Langendijk heeft gecommuniceerd. De burgemeester probeerde dit in eerste instantie te verdedigen, maar moest toegeven, dat de communicatie niet goed was geweest. Een slechte zaak. Het lijkt wel of men het nooit leert.

Verder was opvallend dat de burgemeester pas naar aanleiding van onze motie zich had verdiept in de materie rond de Nieuwe Langendijk. Kennelijk heeft de burgemeester een besluit genomen zonder dat hij het dossier goed kende. Nu heeft hij het besluit genomen op verzoek van de hulpdiensten. Zij willen graag de Nieuwe Langendijk als aanrijroute houden voor Koningsdag. Dit gezien de drukte in de binnenstad.

Het lijkt een legitiem argument, maar onze fractie blijft van mening dat dit een gezocht argument is. Het is in de afgelopen jaren nooit een probleem geweest en als we het over onveilige plekken hebben in de binnenstad gezien de mensenmassa op Koningsdag, dan zou je op andere plekken eerder maatregelen verwachten.

Bijzonder was ook de constatering dat de toekomstige coalitiepartijen kritiekloos de gezochte argumenten volgden. Dat belooft wat voor deze raadsperiode. In al die jaren hebben deze partijen nooit een probleem gemaakt van de situatie op de Nieuwe Langendijk. Hetzelfde geldt overigens ook voor het CDA, SP en de ChristenUnie. Als er drie touringcars voor de poller op de Nieuwe Langendijk staan te wachten, dan komt er geen enkele hulpdienst doorheen, maar dat is dan weer geen probleem.

Stadsbelangen Delft heeft ervoor gepleit, dat de handhaving tijdens Koningsdag in de geest van deze feestelijke dag op de Nieuwe Langendijk plaatsvindt. Bovendien moet er nagedacht worden over het aantrekkelijker maken van deze plek. Het is immers de rode loper naar de binnenstad! Juist op dagen als Koningsdag moet het mogelijk zijn ook op de Nieuwe Langendijk activiteiten toe te staan. Ondernemers en bewoners hebben daar ook recht op. Hierover kreeg onze fractie wel enige bijval van andere fracties.

In ieder geval staat de Nieuwe Langendijk wat onze fractie betreft stevig op de agenda voor een volgende feestelijke dag in onze stad.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman