DelftseHout1681Volgens het AD gaat het geplande groot paviljoen in de Delftse Hout niet door. De twee ondernemers blazen het plan af vanwege het nabij gelegen naaktstrand.

De ondernemers die het paviljoen wilde exploiteren, blijken destijds een voorwaarde aan de gemeente te hebben gesteld, namelijk geen naaktrecreatie pal naast de horecaonderneming met terras.

Destijds beoogde het college dat het naaktstrand weg moest vanwege ongewenste activiteiten rond het naaktstrand. Het had helemaal niets te maken met het toekomstige paviljoen. Nu lijkt het erop, dat het naaktstrand wel degelijk een rol heeft gespeeld om een paviljoen op deze plek te kunnen realiseren.

Dat vraagt om nader uitleg van het college. Stadsbelangen Delft heeft het college om een reactie gevraagd. Zie onderstaand.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 16 augustus 2016
Betreft: paviljoen Delftse Hout

Geacht college,

In het AD vandaag lezen wij dat het geplande paviljoen in de Delftse Hout niet doorgaat. De twee ondernemers zien hiervan af vanwege het naaktstrand in de nabijheid van de plek waar het paviljoen was voorzien. De ondernemers geven aan dat zij destijds als voorwaarde richting gemeente hebben aangegeven het paviljoen alleen te willen exploiteren op deze plaats als er geen naaktrecreatie in de nabijheid aanwezig zou zijn.

Het college heeft destijds actie ondernomen om het naaktstrand in de Delftse Hout te verbieden vanwege ongewenste activiteiten op deze plek. De komst van het paviljoen had hier niets mee te maken, zo stelde het college.

De reactie van de twee ondernemers over hun voorwaarde met betrekking tot het naaktstrand werpt nu een ander licht op deze kwestie. Graag willen wij een reactie van het college op de vraag of de gemeenteraad destijds correct werd geïnformeerd. Moest het naaktstrand inderdaad verdwijnen vanwege ongewenste activiteiten op deze plek of had dit te maken met de voorwaarde die de twee ondernemers stelden. Namelijk geen naaktstrand in de nabijheid van het paviljoen.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman