raadzaalDe Phoenixgracht bevindt zich straks in een gebied dat de komende 100 jaar gezichtbepalend zal zijn voor onze stad. Alle reden om nog eens serieus naar de plannen van Van der Wedde te kijken. In ieder geval is het zinvol om de raad op basis van feiten een keuze mogelijkheid te bieden. In de commissie heeft onze fractie uitgebreid gewezen op het verschijnsel dat als het college iets niet wil, men vooral de weg kiest van het zoeken naar argumenten waarom iets niet kan in plaats van te zien hoe voorstellen wel te realiseren zijn.

Vreemd dat de wethouder naar aanleiding van een eerdere discussie laat onderzoeken of aanpassing van de bruggen mogelijk zijn, maar als een burger met een goed onderbouwt plan komt, waarin in feite de argumenten van het college worden weerlegd, de wethouder vervolgens met het argument van scopewijziging komt als doorslaggevend argument om geen verdere actie te ondernemen.

Als dat echt zo is, wat wij betwijfelen, dan was het onderzoek dat de wethouder heeft gedaan bij voorbaat al niet nodig geweest. De raad heeft in meerderheid de mond vol van beginspraak. Nu komt een burger met een goed plan en vervolgens wordt hij  het bos ingestuurd. Stadsbelangen vindt dat het plan van van der Wedde, binnen de gestelde kaders, op haalbaarheid onderzocht moet worden. Reden waarom wij samen met de VVD en de ChristenUnie een motie hebben ingediend.Helaas volgde de coaltiefracties, op een coalitielid na, met oogkleppen op de uitleg van de wethouder. Een gemiste kans.

Wij hebben de motie van het CDA met betrekking tot politiesterkte, niet mede ingediend. Deze soort ‘kettingbriefachtige moties’ ogen zeker sympathiek, maar uit de motie kunnen wij niet herleiden of Delft nu een probleem heeft als gevolg van de gevolgde verdelingsrekenmethode. Je kunt de rekenmethode wellicht anders ingevuld willen zien, maar het gaat in feite om de vraag of Delft last heeft van deze rekenmethode. Als deze methode niet leidt tot problemen in ons stad, zien wij ook geen noodzaak deze te veranderen door middel van een goedbedoelde ‘ketting brief’. Naar aanleiding van de beantwoording van de portefeuillehouder hebben wij de motie wel gesteund.

De aanbevelingen van de Delftse Rekenkamer met betrekking tot het rapport over Delft als centrum van kennis en innovatie werd door onze fractie ondersteund. Wel hebben wij er op gewezen, dat bij een vorig onderzoek de raad de aanbevelingen destijds ook heeft aangenomen. In dit recente rapport geeft de Rekenkamer aan, dat een aantal aanbevelingen van destijds niet werden uitgevoerd. De reden daarvan bleef onduidelijk. Daarom heeft Stadsbelangen aangedrongen dat de aanbevelingen nu wel uitgevoerd moeten worden. De wethouder gaf aan dit te zullen doen, maar wel een prioritering te willen aanbrengen. De raad wordt hierover nog geinformeerd.

Fractie Stadsbelangen Delft