Afgelopen dinsdag werd de commissie RVW uitgebreid geïnformeerd over het voornemen van het college om kenteken parkeren in te voeren. Zowel bij de digitale bezoekerskaart als ter vervanging van de pollers in onze stad.

Stadsbelangen Delft zet vraagtekens bij de invoering van het kenteken parkeren. Vooral waar het gaat over de privacy van de autobezitter. Door het systeem van kenteken parkeren in te voeren, ook bij de digitale bezoekerskaart, wordt geregistreerd waar je heen gaat, bij wie je op bezoek bent, hoe laat je komt en hoe laat je weg gaat. Geen enkele privacy garantie meer.

In de presentatie werd aangegeven, dat de kentekengegevens veilig gedurende 13 weken (ivm beroep en bezwaar) bij een extern bedrijf worden bewaard. Of het externe bedrijf zelf veilig is, blijft de vraag. Bovendien kunnen deze gegevens, als dat wettelijk verplicht is, door andere instanties worden opgevraagd, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst.

Stadsbelangen Delft is benieuwd of diverse partijen in de raad (STIP, Groen Links, D66, SP en PvdA) die tegen cameratoezicht zijn met als doel adequaat optreden tegen en oplossen van criminaliteit, straks deze échte ernstige privacy schending wel gaan steunen. Als dat zo zou zijn, dan lijkt het erop dat, als het gaat om ‘automobilist pesten’, deze partijen ineens minder problemen hebben met hun privacy opvattingen. Afwachten dus.

Dat het college een ander systeem wil ter vervanging van de pollers juichen wij toe. Wel moet er 100% garantie blijven dat de binnenstad autoluw blijft. Maar ook dat wij ervoor zorgen, dat onze stad de kwalificatie gastvrij blijft nastreven. Zowel voor bezoekers als eigen inwoners.

Je kunt dat simpel oplossen met verkeerslichten. De betekenis van rood en groen begrijpt iedereen en je hoeft daarvoor geen kentekenregistratie te doen of onnodige bebording aan te brengen. Ook bij de digitale bezoekerskaart hoef je niet met kentekenregistratie te werken. Gewoon de parkeervakken een nummer toekennen. De bezoeker geeft dan het nummer van het parkeervak door.

Los daarvan vinden wij dat er ook geluisterd moet worden naar de inwoners van onze stad. In de het Westerkwartier/Olofsbuurt wil men de mogelijkheid behouden van de papieren bezoekerskaart.

In ieder geval zal er nog de nodige discussie gevoerd moeten worden over het kenteken parkeren. Voor Stadsbelangen Delft blijven privacy, gebruiksgemak en klantvriendelijkheid bij dit onderwerp de belangrijkste afwegingen.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman/Werner Bremer