Onze fractie werd erop gewezen, dat ons raadslid Bram Stoop van de politieke partij Onafhankelijk Delft de afgelopen maand de gouden eikel toegekend heeft gekregen. Nu is het altijd leuk een prijs te krijgen. Zeker als je niet eens weet, dat je genomineerd bent.

De gouden eikel heeft hij gehad, omdat OD vindt, dat hij na de verkiezingen ‘nog geen zak heeft uitgevoerd’ en mij niet mentaal heeft gesteund. Wel bijzonder dat juist Onafhankelijk Delft meent zich hierover te kunnen uitspreken, terwijl men niet bij onze fractie betrokken is. De sfeer binnen de fractie van Stadsbelangen Delft is zowel op inhoudelijk als mentaal opzicht prima te noemen.

Zoals zo vaak probeert Onafhankelijk Delft onder de vlag van vrijheid van meningsuiting mensen persoonlijk te beschadigen. Gemakshalve gaan zij voorbij aan het feit dat hun nummer 2 op de kieslijst, mevrouw Gaal, zich de afgelopen maanden alleen heeft laten zien bij de installatie tot raadslid in maart jl. Hierna heeft zij om welke reden dan ook geen commissie- of raadsvergadering meer bijgewoond, maar hiervoor wel haar raadsvergoeding ontvangen. Hetzelfde geldt voor hun nummer 1. op de kieslijst, de heer Stoelinga. Het is al jaren bekend, dat hij zich in commissievergaderingen nooit laat zien en in raadsvergaderingen, als hij niet op vakantie is, geen enkele inbreng heeft. Makkelijk verdient toch? Overigens heeft het nieuwe logo van OD met de rode rand verdacht veel weg van een liefdesverklaring richting PvdA.

Onze fractie hoeft geen verantwoordelijkheid af te leggen tegenover OD. Dat doen wij wel tegenover onze leden en kiezers. Aan wie de gouden eikel dan wel toekomt? Naar onze mening moet deze ‘begerenswaardige’ wisseltrofee blijven, waar die vandaan komt. OD verdient deze trofee met overtuiging, denken wij! Vandaar dat wij deze trofee aan hen teruggeven. Tenslotte hoort de prijs op de plek bij degene die hem écht verdient. Wij willen OD daarmee van harte feliciteren!

Aad Meuleman