De charmante binnenstad van Delft, met zijn smalle straatjes en historische pracht, is een aantrekkingspunt voor zowel inwoners als toeristen. De aanwezigheid van scooters en elektrische (bezorg)fietsen in deze omgeving kan soms voor ongewenste spanningen en ongemakken zorgen. Hoewel er regels zijn opgesteld om de impact van deze rijders te beperken, blijkt er ruimte te zijn voor verbetering aangezien het merendeel zich helemaal niet aan de regel ‘stapvoets rijden’ houdt.

Scooters hebben een beperkte toegang tot de binnenstad van Delft, enkel met een specifieke vergunning, zoals voor bezorging of voor bewoners van de binnenstad. Sommige scooterrijders lijken de regels te negeren en rijden met een hogere snelheid dan gewenst door winkelstraten, de paadjes tussen de terrassen op de Markt en Beestenmarkt en de smalle steegjes waar de voetgangers, veelal toeristen, zich bevinden.

Niet alleen de scooter maar ook de opkomst van elektrische fietsen heeft ongetwijfeld bijgedragen aan efficiënter vervoer en duurzame mobiliteit, maar in drukke stadscentra zoals Delft brengen ze ook specifieke uitdagingen met zich mee. Zowel elektrische fietsen als elektrische bezorgfietsen met grote bakken voorop kunnen potentieel gevaarlijk zijn als er niet veilig mee gereden wordt.

Het gevaar van elektrische fietsen in de binnenstad van Delft komt vooral voort uit de hogere snelheden die sommige gebruikers kunnen behalen. Terwijl elektrische fietsen bedoeld zijn om te assisteren bij het trappen, kunnen sommige modellen snelheden bereiken die vergelijkbaar zijn met die van bromfietsen. Dit kan problematisch zijn in drukke voetgangersgebieden, waar voetgangers en fietsers vaak in nauw contact zijn.

Om de veiligheid en het algemene welzijn van iedereen te waarborgen, vindt Hart voor Delft dat er gekeken moet worden naar de mogelijkheid een maximumsnelheid van 5 km/u in te voeren voor scooters en voor elektrische fietsen op aangewezen gebieden rondom de Markt, de Beestenmarkt, Voorstraat, Wijnhaven, Jacob Gerritstraat, Choorstraat en Vrouwjuttenland.

Wat betreft de elektrische bezorgfietsen met grote bakken voorop (en soms ook achterop) is de potentiële snelheid in combinatie met de omvang van de lading echt een grote zorg. Als deze fietsen te snel door drukke straten (ook de donderdag en/of zaterdag markt) manoeuvreren, kan dit ernstige gevolgen hebben bij een botsing met voetgangers of andere weggebruikers. Vooral kinderen zijn bijzonder kwetsbaar bij dit soort verkeer.

Hoewel een verbod op deze fietsen niet de oplossing is, zou een striktere handhaving van de maximumsnelheid en het invoeren van specifieke zones met een lagere snelheidslimiet de veiligheid kunnen vergroten. Daarnaast is bewustwording onder zowel fietsers als bezorgbedrijven van cruciaal belang. Het is essentieel dat iedereen die deze fietsen gebruikt, zich bewust is van de verantwoordelijkheid die gepaard gaat met het delen van de openbare ruimte en zich aan de regels houdt om ongelukken te voorkomen.

Ook de horecagelegenheden in de binnenstad met een looppad tussen hun terrassen zullen blij zijn met een veiliger omgeving voor de bezoekers en hun personeel. Bezoekers met kinderen hebben vaak niet in de gaten dat er verkeer rijdt tussen de horecagelegenheid en het terras, en laten hun kinderen heen en weer lopen met alle gevaren van dien. En natuurlijk is het niet alleen voor kinderen gevaarlijk, ook voor het bedienend personeel die heen en weer lopen met drank en borden met voedsel.

Een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) om deze snelheidsbeperking formeel vast te leggen en te ondersteunen met duidelijke verkeersborden lijkt een praktische en effectieve aanpak te zijn. Dit zal niet alleen de bewustwording vergroten onder de scooterrijders en elektrische (bezorg)fietsenrijders maar ook een rechtvaardige basis bieden om direct vergunningen in te trekken als de regels worden overtreden.

Het doel van Hart voor Delft is niet om fietsen- en scooterrijders te beperken, maar om een evenwicht te vinden tussen de verschillende belangen en om de atmosfeer van de binnenstad te behouden. Door samen te werken en begrip te tonen voor elkaars behoeften, kunnen we ervoor zorgen dat Delft voor iedereen toegankelijk en genietbaar blijft.

Coby de Koning
Hart voor Delft